30 listopadu, 2022

Ahoj, světe!

Zatím jsme ve výstavbě, ale to se časem změní.

Název webu, litterate, je slovo latinské. Lze je přeložit slovy čitelně, případně zřetelně. Jsou možné i jiné překlady, významu více-méně příbuzného. Oněch prvních dvou významů bych se na tomto webu do budoucna rád přidržel.

Čitelně proto, aby se čtenáři chtělo číst. Ovšem: není všechno pro všechny; čtenář může být vybíravý, a není to otázka rukopisu. Nutnosti vlastnoručního sázení nečitelných klikyháků na papír nás prozatím zbavila soudobá technika. Tak, jako se kuchař stará, aby jeho dílo bylo poživatelné (někdy s mírnou nadsázkou říkáme – jedlé), analogicky: autor by měl směřovat k tomu, aby i jeho dílo bylo „poživatelné“, „jedlé“ – tedy čitelné, ke čtení způsobilé.

Zřetelně, to souvisí s předchozím. Z díla by mělo zřetelně vyplynout, co chtěl autor říci. Výjimku zde mají snad jenom básníci. – Mimochodem, všiml sis, čtenáři? Rýmuje se to! Hle: co chtěl autor říci/snad jenom básníci. Tomu říkám přidaná hodnota!

K těm dvěma předchozím přidám ještě třetí: citelně. Už to, pravda, není překlad latinského slova, o němž byla na začátku řeč. Zato se ale s oběma způsoby překladu dobře rýmuje: pero je, jak víme, někdy mocnější než meč, a byla by škoda o tuto vymoženost lehkovážně se připravit. Bodá-li meč, i pero může, je-li toho třeba.

Každý, komu se líbí takto psát, je zván.

2 thoughts on “Ahoj, světe!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.