29 ledna, 2023

Josef Jurij Švec

Dnešní článek bude antitezí předvčerejška. Abyste věděli, že nepřemýšlím jen o tom, jak se zorganizovat, ale také o tom, proč to nejde. Proč se nikomu v posledních letech nepodařilo vytvořit nějaké skutečně silné a početné hnutí. Proč u nás máme jen drobné projekty, které zpravidla nikam nevedou. Proč u nás neexistuje žádné skutečně národní a masové hnutí. Proč se pořád točíme v kruhu.

Slyšeli jste někdy jméno z napisu? Já se s ním seznámil teprve nedávno. Sokol, voják, legionář… v Rusku za První světové. Nejprve vojcl, postupně povyšován, dotáhl to na legionářského plukovníka. Dokonale zapomenutý hrdina od Zborova. Dokonale zapomenutý a to i přesto, že o něm Rudolf Medek napsal divadelní hru, která za První republiky způsobila slušný skandálek.

Plukovník Švec je ztělesněním toho, proč se nám v Česku nedaří semknout a následovat nějakého lídra. Dovolte mi ve stručnosti odvyprávět jeho příběh.

V roce 1918 se jeho divize dostala do vojensky velmi obtížné situace. Neberte mě úplně za slovo, ale legionáři skončili v bolševickém obklíčení a jejich velitel přišel s plánem, jak se z beznadějného postavení probít ven. Ovšem za cenu značných ztrát. Alternativou bylo se vzdát nebo padnout. Plán byl z vojenského hlediska správný, ale legionáři měli oproti běžnému vojsku hentů demograciju a samosprávu a vojáci pod vlivem svých komunistických agitátorů odmítli rozkaz splnit a obvinili svého velitele, že je chce hnát na jatka, aby si vysloužil generálské frčky.

Plukovník Švec se tomuto obvinění ubránil vlastně jediným možným způsobem. Zastřelil se. Svou sebevraždou prokázal, že to fakt nedělá kvůli generálské hodnosti, ale myslí svůj plán zcela upřímně. Pod dojmem tohoto skutku pak vojáci splnili rozkaz svého mrtvého velitele a skutečně se z obklíčení probili, tak jak on to vymyslel.

Proč to všechno píšu…

Takhle my to u nás máme, přátelé. Tak nějak očekáváme od našeho lídra skutečný důkaz jeho čistých úmyslů. Důkaz, který ho zpravidla stojí oběť nejvyšší. Až smrt definitivně a jednoznačně prokáže, že to lídr myslel dobře, že se nás nesnažil oblafnout a obrat. Až smrt je dostatečným důkazem čistých úmyslů. Mistr Jan Hus – to je to samé. Národ se za ním semknul, až když už nebyl… Kolem plukovníka Švece se jeho muži semkli, až když měl díru v hlavě.

Jsme národ, který se semkne za vůdcem, až když je ten vůdce mrtvý. Až když svou nejvyšší obětí prokázal, že jsou jeho pohnutky opravdové. Obávám se, že v této krizi to bude také tak.

Na každém něco najdeme, každý má špatné vlastnosti, každý má škraloup, každý má své hříchy a kdyby je náhodou neměl, najde se někdo, kdo si je vymyslí. Všude tu jsou agitátoři, kteří se postarají, aby nějaký škraloup ulpěl na komkoliv. Nejde tomu čelit. Nepomůže ani soud, ani vysvětlování. Babišovi je houby platné, že vydává další knížku ve které exaktně dokazuje, že pramiéroval dobře. Jeho fandové mu to věří i bez knížky, jeho odpůrci mu to neuvěří, i kdyby přinesl štempl do Pánaboha. Pro ostatní to v bledě modrém platí také.

V posledních týdnech jsem často volal po semknutí a organizování. Volal jsem po českém bratrstvu, po masovém hnutí, pro které jsem se snažil najít nějakou ideu, na které by se všichni shodli. Budu to dělat i dál… Ale my se nesemkneme. Každý lídr, kterého povoláme, zvolíme a nebo který se zvolí sám, bude okamžitě pod palbou mnoha obvinění, že to dělá ze zištných důvodů.

Možná proto u nás může někdo vládnout jen s podporou zahraničního protektora. Protože zahraničním protektorům nevadí nějaké charakterové vady českého lídra. On jen potřebuje, aby to byl jeho zkurvysyn. Dokud bude užitečný, bude udržen u moci. Nikdo nikdy u nás vlastně neměl podporu národa, protože nám i drobné charakterové vady lídrů vadí tak moc, že vlastně nikdy nepodpoříme nikoho, kdo nepodá absolutní důkaz své čistoty v podobě dobrovolné ztráty svého života.

A tak vlastně čekáme na nového Švece nebo Husa. Čekáme na někoho, kdo buď dobrovolně, nebo shodou okolností zemře pro národ. Pak si vzpomeneme na jeho slova a uděláme to, k čemu nás zaživa vybízel. A pak budeme také umírat, přestane nám na dlouhou dobu vadit, že naši sousedi mají vady, pak budeme odpouštět hříchy i dluhy, budeme schopní se také obětovat a bude se před námi třást celá Evropa ať už v podobě německých křižáků nebo vznikající Rudé armády, která by raději s „čortem vojevala, než s Čechoslovákmi.“

Beneš, Masaryk… ti mají v podstatě smůlu, že svůj život neobětovali. Proto na nich bude navždy ulpívat kupa bláta, kterou na ně naházeli už za jejich životů. Neprolili svou krev, která by je omyla. Toto je úděl také všech našich demokratických politiků. Vždycky bude dost důvodů tvrdit, že to dělali především pro svou slávu a své obohacení. Jedině hrdinská a mučednická smrt to všechno smaže.

Ovšem lidí, kteří jsou dobří a mají něco v hlavě, aby nám nechali použitelný odkaz k následování a zároveň ještě za tento odkaz zemřou… těch je jak šafránu. Takové případy se stávají velmi velmi zřídka. Všichni ostatní ambiciózní lídři nakonec zjistí, že nejjistější cesta na český trůn je přes německé císaře nebo ruské cary.

A že jsme měli Karla IV., který nemusel umřít a přesto byl uznávaný a národu prospěl? Ano, ten nám vybral pravděpodobnost něčeho takového po zbytek existence tohoto národa…

Jo a víte, kdo mě na plukovníka Švece navedl? Hádejte.

301 thoughts on “Josef Jurij Švec

 1. Co muselo udělat v myslích lidí to,že ve 47. na podzim šli do průvodu za padlé legionáře a o rok později šli do průvodu na oslavu VŘSR a o legionářích již nikdy neslyšeli.
  Stejně tak dnes,obyvatelé celé Konevovy ulice budou muset měnit dokumenty,aby se ulice jmenovala po jiném člověku,o kterém nikdy neslyšeli.

  1. ………aby se ulice jmenovala po jiném člověku,o kterém nikdy neslyšeli.

   Byl znám jako schopný a nesmlouvavý člověk, jeden z nejvlivnějších podnikatelů své doby (stal se předlohou stavitele Karla Herzoga,
   negativní literární postavy z románu V. Neffa Zlá krev).

   Koukat na seriály !!

 2. Co dodat?
  Symboly, symboly. Kdyby se zastřelil Franta Vomáčka, nabíječ kulometu z třetí čety tak, i kdyby veřejně vyhlásil totéž co onen Švec, by to nevedlo by to k ničemu jinému, než že by ho (možná) pohřbili.
  Nejzajímavější je na dnešním fóru to množství hnojometačů, kteří nelení a hbitě si naleznou zdroje, které jsou kupkami hnoje.

  Pozor, netvrdím, že třeba nemají pravdu. Nebudu přece hledat kolik zdrojů tvrdí tohle a kolik ono. Ale na vyznění článku to nezmění nic. Jenom potvrzují druhou myšlenku – my musíme pošpinit každou osobu, které vypadá jako že by mohla někoho zaujmout.

  Smějící se bestie… Někdy se dokonce ani nesmějí!

 3. “Buďme svorni!” – řekl Velký Vont. A byli.
  Dnes je lid rozdělen vládnoucí elitou na plebs (to se neříká) a tzv. střední třídu. Vyšší level se raději nejmenuje, aby se nestal terčem. Hlavním nástrojem ovládání mas je jejich rozdělení a strach. To všechno dnes máme v míře vrchovaté a funguje to. Plánuje se i strach z budoucnosti. Rozsévačem rozesranosti jsou média (ta v držení jednotlivců i ta “veřejnoprávní”).
  Kam bude směřovat vývoj? Nynější vztahy se přežily a zaniknou. Kdo bude zřizovat nové? To nikdo neví, v historii ještě nebyla Země takhle přelidněná.

  1. Ale se strachem se manipulovalo vždycky.
   Každá vláda potřebovala jasného nepřítele, aby se lid bál a byl rád, že ho mocnář před tím zloduchem chrání.
   Jednou to byli bezvěrci, jindy bolševici , židé, muslimové, někdo se vždycky najde.

 4. Vážený Vidláku
  Dovol mi zprvu ti říci, že vždy rád čtu tvé příspěvky. Byť ne s každou tvou větou naprosto vždy souhlasím, tvé mnohdy neotřelé pohledy mne nutí se na různé věci podívat i z jiného úhlu a k zamyšlení nad nimi.
  Udělal jsem v minulosti dvakrát chybu, že jsem se zapojil do tzv. ‚diskuse‘ zde na litterate. Dnes ji dělám potřetí a teď už opravdu naposledy.
  Rád bych vyjádřil, jak moc obdivuji tvoji vytrvalost opakovaně přicházet s myšlenkou sjednocení i (poté, co se oklepeš z předešlého neúspěchu) schopnost vyjádření této myšlenky pokaždé znovu jiným originálním způsobem. Naprosto nepochybuji ani o tvé motivaci ani čistotě tvých úmyslů.
  Bohužel tvé burcování (nazval bych to tak) zde dopadá než na bažinu, která ho jen pohltí a po krátké chvíli už ani nic nenaznačuje, co vlastně bylo pohlceno.
  Místo skutečné věcné diskuse se tví přílepci (omlouvám se velice dvěma či třem čestným výjimkám) zde jen předvádějí se svými narychlo vygůglenými „vědomostmi“, rádoby vtipnými postřehy a myšlenkami, které obvykle ani nestojí za přečtení a ani nejsou schopni se držet původně nadneseného tématu, až je výsledkem mišmaš postřehů a rádoby ‚pohotových odpovědí‘. Slovem – je to celé o hovnu.
  Když se občas probírám diskusí zde, je mi z toho pokaždé na nic a přepadá mě beznaděj. Drásá mne, když vidím, jak plýtváš energií a je mi záhadou, kde ji vlastně bereš.
  Pošli konečně všechny ty tlučhuby už konečně do prdele kam patří, ať si ty své bláboly vyměňují na nějakém efbíčku, kam tyhle sračky (odpusť mi prosím moje vulgarity, neb jsou pouze reakcí na znechucení) patří, aby si dál mohli vyměňovat své ‚zasvěcené‘ názory a večer mohli usínat s pocitem, jak to ti disidenti tomu majnstrýmovýmu režimu dneska zase nandali. Bude to chtít asi jiný formát.
  Spojte se už konečně s ostatními podobně smýšlejícími veřejně vystupujícími osobnostmi (je jich okolo dost, tady jdeš správným směrem), a pokud se všem (nebo alespoň některým) podaří potlačit část svého ega, dáte dohromady sílu, která už bude schopná věcmi pohnout. Mnohdy než se balvan dá do pohybu, je ho potřeba zprvu začít alespoň vyviklat.
  Před mnoha lety jsem jednoho pána osobně slyšel říct myšlenku, která mne doprovází dodnes: „Můžete dokázat vše, co si usmyslíte. Stačí k tomu jediná malá věc – zvednout prdel ze židle“. Funguje to. Vím to, protože se tím sám řídím a i ten pán měl za sebou viditelné dílo.
  Omlouvám se za dlouhé psaní – můj zlozvyk.
  S úctou
  Lukostřelec
  PS: můj e-mail asi znáš, pokud bys my chtěl napsat.

  1. Myslím , že nemáte pravdu . Spojovat se a s kým? Lustrovat už včil – nenajdete nic, většina vůdců se včil dělá svatými ale…..
   Já si myslím, že Vidlák , ač s ním občas nesouhlasím a to je v pořádku, dělá tu nejzákladnější a nejpotřebnější práci. INFORMOVANOST.
   Kdo je připraven není překvapen. Fakt jak se probírají různé možnosti, upozorňuje se na možné právní aspekty, zákony do +i-, taky vše co se děje ve světě a nás ovlivŃuje. Prostě všechny nutné věci, které je třeba znát. Učíme se na to reagovat, hledáme různé postupy, možnosti jak na co reagovat. Hodně jsem se díky tomu naučila a myslím že až nazraje čas a budu -li tu nebudu skuhrat, pátrat, budu vědět, a jen jedno- dělení místa je otázka vteřiny nebo minut..
   Není potřeba oficiálních skupin, rozdávat/zveřejňovat si příkazy/postupy/plány na netu. Nazrání času – to nezáleží na nás, ale na té dosud mlčící většině, budeme a i ta pouze čtecí část vědět – CO DĚLAT, NA CO/KOHO SI DÁT POZOR, KOMU NEVĚŘIT. Myslím, že tohle je důležitější než nějaké hnutí či co.
   Tož tak

   1. Emo, napsala jste to i za mě.
    Tady se dozvím různé názory, které se nedozvím jinde.
    Už proto, že diskuze v mainstreamových médiích jsou cenzurované, a hodně!
    Takže čtenář se domnívá, že jeho názor je extrémní a raději mlčí. A přitom si možná většina lidí myslí to co on.
    Nejlepší Vidlákova vlastnost je tolerantnost, není fanatik a asi by byl i dobrý diplomat.
    Takového politika bych volila s radostí.

   2. Ještě citát z jedné knihy
    “ Musíme vědět, kam jít, a naučit se co odpovídat na otázky. Když půjdete rychle, jako když víte, kam jdete, protože nesete nějakou zprávu, nikdo se Vás nebude na nic ptát. Takže musíte vědět“.
    A to je to co se pomalu učíme .

  2. Dobre jsi me pobavil. Dik.

   Vypichnu chutovky:
   „Když se občas probírám diskusí zde, je mi z toho pokaždé na nic a přepadá mě beznaděj“
   A vsadim se, ze uz se zase tesis na tu pristi beznadej. Rika se tomu masochismus.

   „Udělal jsem v minulosti dvakrát chybu, že jsem se zapojil do tzv. ‚diskuse‘ zde na litterate. Dnes ji dělám potřetí a teď už opravdu naposledy.“
   hahahaha

   Ale dortik ziskava tohle:
   „Naprosto nepochybuji ani o tvé motivaci ani čistotě tvých úmyslů“

   Takze se tesim na nejakou dalsi vtipnou itineraci 🙂

  3. Predposranej defetismus je zase v mode /defeat = porazka/ s nam to nevyhrajes krici dulezite, ale mysli nas a krici za nas a jejich rady jsou nad zlato.
   Napriklad rada zvednout prdel ze zidle. To delaji pocitam miliardy lidi denne.
   Ale to prechytralejm nevadi , radi zase dal..Rady jsou ovsem ukradeny jinym ,sami se na nic nezmuzou..Jsou dobry tak akorat. Aby ukajeli v sede na gauci svoji nadrazenost.
   A jisti panove se tim ridili a …hovno.

 5. OT s omluvou:
  Jak si mohu nastavit diskusi, abych ji mohla číst od nejstarších příspěvků? Ano, uznávám, jsem vochťa neumětelová. Za případné rady děkuji.

   1. Takto jednoduše to bohužel nefunguje. Totiž… první reakce na článek jsou po půlnoci, dnes byla první tuším 0.10 nebo 0.15 a na ní navazuje poměrně dlouhé vlákno a poslední reakce ve vláknu a také na konci stránky a zároveň vlákna je myslím 13.25 či tak nějak. Nechce-li mít čtenář, který přišel až odpoledne ze čtení rébus musí zarolovat odspodu vlákna nahoru přes všechny reakce před ním a najít na co všechny vlastně reagují. A to nemluvím o tom, že ta první ve vlákně může být už také reakce na něco nad ní a ne přímo na článek.
    Dobře se může číst tomu kdo je tu průběžně celý den a prakticky od začátku. Ty první už má přečtené a nemusí přeskakovat, ale ten kdo přišel teď nebo nedejbůh a večer tak ten o spoustu příspěvků přijde protože to prostě vzdá. Mluvím hlavně za sebe (ostatní nemusí souhlasit) takhle jsem už nedočetla diskuzi už víckrát.

    Vím, že původně to bylo opačně a toto se zdálo jako výhodnější jenže to bylo v případě kdy těch příspěvků bylo max. na jednu stránku, jenže teď jich je často až na tři. A v tom případě už je to vůbec mazec.

    1. Kdyby šlo do grafiky fóra zapracovat propojení např. spojovací linky mezi odpověďmi na příspěvek, vnořená spojovací linka na odpovědi na odpověď, případně další vnořená linka u odpovědi na odpověď odpovědi, aaanmebo to podle hloubky vnoření u záhlaví příspěvku tečkovat jednou, dvěma či třemi tečkami. Vyřešilo by to mnohé.
     Btw. Nevím, jak je to u mobilu.

   2. Zkoušela jste někdy udělat to, co radíte? Vždyť to je absolutně nepoužitelné – nejprve musíte najít první příspěvek nejstaršího vlákna, pak směrem dolů vlákno pročíst. Jakmile jste na konci vlákna, je opět nutno najít počátek vlákna novějšího (výše na stránce) a tak pokračovat až na začátek. Dokola až do zblbnutí. Já to pro sebe (to není rada ani návod, ale mé rozhodnutí) radikálně – přečtu 4 až 5 prvních příspěvků (které se stejně ve většině už netýkají přímo vidlákova tématu) a končím.

    1. No, Karlíku, když vás to nebaví číst, tak nečtěte.
     Pro mne je zdejší diskuse obvykle zajímavá a když tu nejsem celý den, tak čtu vše od starších komentářů a odzdola.

     1. Tak nevím… Čtu zezhora dolů a přijde mi to docela logické. A když narazím na již čtené tak roluji níž. Neměnil bych.

 6. Dvě věci.
  Za prvé, teorie neodpovídá faktům, pro příklad netřeba chodit daleko, třeba v textu zmíněný Masaryk. Rozhodně to není tak, že musel nejprve umřít, abychom za ním šli. Beneš byl taky za života respektován a následován. Husité nešli jen za mrtvým Husem, ale za charismatickými vůdci typu Žižky, Prokopa Holého a dalších. Klíčová nebyla životnost či neživotnost, ale to, že se lidé ztotožnili s cílem, který před nimi oni vůdcové stavěli.

  Což mě přivádí k tomu druhému. Problém s následováním vůdců je v naší zkušenosti opakovaně potvrzované v posledních třiceti letech. Vždy, když se objeví mezi lidmi potenciál k akci, objeví se vykukové, kteří tuto lidovou energii přesměrují svým směrem. Nahlédnuto z jiného konce, je velmi obtážné bojovat proti něčemu, aby člověk zároveň něčemu jinému nenapomáhal. Klíčová otázka je čemu. Zkušenost říká, že než se pod něčí prapor přidám, tak bych se měl dobře podívat, co je na tom praporu napsáno, a zejména co na něm napsáno není, abych později nelitoval.

  Naše potencionální vůdce bychom tedy lustrovat měli. Ovšem nikoliv s cílem najít někoho bez poskvrny, to snad nejde (zde s Vidlákem zcela souhlasím), ale s cílem odhadnout, jak by vypadal náš svět, pokud by se k moci dostal ten či onen kandidát na vůdce. Jak moc lze dotyčnému věřit v klíčových věcech je pak také dobrá otázka. Čímž se dostáváme k pár dní starému návrhu na širokou koalici sil. Opravdu bych nerad dožíval v zemi organizované podle představ některých z „alternativních“ lidí.

  Řekl bych, že problém, který s tím Vidlák má, je v tom, že pak moc kandidátů nezbyde. To ale není chyba testování. Já si nemyslím, že by u nás byl nedostatek lidí, kteří mají rozumnou představu o tom, jak by naše společnost měla vypadat, a možná by to uměli i nějak ošéfovat (v mnoha případech by totiž prostě stačilo nedělat nic). Jenže kromě těchto lidí jsou i jiní uchazeči. Krásně to vyjádřil už skoro před sto lety Raymond Chandler (parafrázuji): Politika vyžaduje ty nejlepší z nás, ale přitahuje ty nejhorší. Bohužel, systém i lidstvo samé jsou nastaveny tak, že ti druzí mají větší šanci dostat se nahoru. Co s tím, to tedy nevím.

  1. Ano, to je vystiženo přesně.

   Jen bych ještě dodala, že dřívějším vůdcům situaci velmi usnadňovala náboženská víra. Spolu s patriotismem to je nejsilnější tmel jakéhokoli hnutí. Pak ještě bolševikové celkem úspěšně zneužili „jednotu pracujícího lidu“, ale od té doby elity velmi úspěšně zapracovaly na tom, aby tyto primární tmelící síly rozložily na atomy.

  2. Velice pěkný příspěvek, dík.
   Ikdyz já (ale to mám v povaze, takovou netrpelivost) cítím jiste riziko, ze přes lustrace a dlouhé otaleni je vysoká pravděpodobnost, ze se prostě kromě webové brblačky nestane nic.
   Dávám ke zvážení zdejší intelektuální elitě vypracování návrhu k oslovení těch lidi a stran z veřejného prostoru, které pod velmi volnou platformou dokážou aspoň dočasně spolupracovat v úsilí aktivizace veřejnosti. Mít seznam jen par shodných bodu- zastavení přímé podpory války, plán energetické záchrany, očištění vrcholné politiky od stran spjatých se zločinem…. V první radě bych asi ani nedoporucovala napojeni na konkrétní stranu /SPD , komunisti…/ , bohužel v naši kotlině táhne možná víc i umělec než politik.
   Kurňa, Milion chvilek, takový slunickovy podnik s jedním heslem dokázal zaplnit Letnou. Byl to PR konstrukt, musíme se i v tomto inspirovat.
   Opět protlacuju vitackovou, vtipem je však spojení napříč spektrem.
   Nesmíme o tom přemýšlet do všech detailu, jinak to nedopadne vůbec…

   K odlehčení: Putin možná taky jel obsadit Kyjev, kdo ví, a pak už nastala improvizace

   1. Marie P

    Já si naopak právě myslím, že takové hurá akce jako zaplněná Letná na výzvu Milionu chvilek jsou v důsledku tím, co přispívá ke zvyšující se lhostejnosti davů. Funguje to jako drogy – chvilková euforie, dlouhá následná kocovina. Nejdůsažnějším příkladem je euforie s následnou kocovinou a těžkým zklamáním a pocitem zneužití po sametu.

    1. Je to možné…
     Ale čím tady pak chceme přispět k nějaké změně?
     Zkusme napomoci impulzem, do detailu další vývoj stejně nejsme schopni naplánovat, nejsme Bilderberg .
     Jestli jsou podobné aktivity už trestné, to nevím, to by event mohla posoudit paní Klára…

     1. Já za sebe jsem došla k závěru, že ke změně můžeme přispět jen tím, že změníme sebe. Tj. radikálně změníme pohled na realitu vůbec .
      Ale chápu, že to není každého šálek čaje, a že historie se bude i nadále tvořit tak, jak se tvořila dosud.

      1. Nabozenska vira oprena o zlate poklady nakradene Vatikanem.
       Bolsevika poridily predevsim !!! , I. sv. valka porizena zapadem ,germany kdykoliv ochotne valcit a bojovat za cizi zajmy do posledniho /Japonci a ted U. /, a vlada zcela stupidniho a mocichtiveho zaroven cara..A nekonecne teroristicke utoky ze zapadu , na Rusko..
       Bolsevik byl predevsim parasit a nic jineho ,jako vsichni socialiSSti sveta.
       Narodni i mezinarodni.

  3. „Naše potencionální vůdce bychom tedy lustrovat měli“
   Co meli, to je povinnost. Teoreticka. Neznam nikoho, kdo by cetl volebni programy a kdyz vlada provede nejakou spatnost, co mela v programu, tak mi dotycni reknou: „Nevedeli jsme, ze tam neco takoveho maji!“ Nasleduje: „Ale co, stejne to cist nebudu, je to nakovec jedno, vzdyt neni koho volit.“
   Problem se smrskava na Wilsonovu otazku polozenou Masarykovi: „Dokazi si Cechoslovaci vladnout sami?“
   Posledni, kdo to dokazal, byl Gottwald. A at delal cokoliv (coz je na jinou diskuzi), vladu mel pevne pod kontrolou.

   1. stridor

    Masaryk tedy evidentně musel Wilsonovi odpovědět, že ne, když jsme pak byli de facto francouzským protektorátem.

    Otázka je – a vy to při své inteligenci jistě víte – nechá kabala Čechy, aby si vládli sami? Nebo vůbec někoho?

    1. Civilizace (vlada) je spiknuti, konspirace. Uroven moci je dana mirou vzajemne loajality (na libovolnem principu). Odpoved je v otazce, zda-li jsou Cesi vzajemne loajalnejsi, nezli ti, kteri jim chteji vladnout (at je to kdokoliv, vzdycky se nekdo najde).
     To si myslim, ale pri sve inteligenci to nevim.

     1. Tak to je velmi kulantně formulováno. Ta vzájemná loajalita těch nejmocnějších znamená šlapání přes mrtvoly těch, co do skupiny vyvolených nepatří. A ano, k tomu Češi ve své většině přeci jen ochotni nejsou.

      1. Ano, nemaji sanci a nejen Cesi. Ono ale nemusi jit jen o mrtvoly, staci bezny obcansky styk, v nemz vzdy zvitezi skupina, spojena nejakym ideovym smyslem (s implicitne obsazenym mocenskym cilem). Kdo tohle nema, nema ani sanci na mocenske etablovani.
       Hezky to je videt u muslimskych komunit, levou zadni valcujici ateisticke, ci jen vlazne verici sousedy. A cim je idea univerzalnejsi a cim vice je v ni propracovana mocenska technologie, tim vyse se dotycna skupina v hierarchii moci nachazi.
       V tomhle smyslu se nachazime v miste dejinneho zlomu: nastupuji mocenske techniky regresivniho charakteru a racionalni osvicenecke paradigma humanity se pomalu odebira na smetiste dejin. No, bylo to nadejnych 300 emancipacniho pokusu k rehabilitaci lidstvi- sbohem a satecek!

       1. Právě toho spojení nějakým ideovým smyslem se kabala bojí, neb je si vědoma jeho tmelící síly, a proto už stovky let dělá vše pro to, aby lidi rozeštvávala a rozdělila všemi možnými způsoby. S křesťanstvím nebyl takový problém, to bylo infikováno první. My Češi jsme geopoliticky byli vždy první na ráně, takže tady už je její „dobré“ dílo dokonáno. A věřím tomu, že jejich metody, zejména jejich centrální banky, nakonec zvítězí i nad islámem – každopádně jsou na dobré cestě.

       2. PS
        Ale nezoufejte, lidství nelze podle mne rehabilitovat hromadně, ale jen jednotlivě. A právě na nejčernějším pozadí raší nejbělejší lidství.

         1. To si obvykle myslí inteligentní racionalisti, kteří věří, že mohou mít vše pod kontrolou. Někdy je ovšem to „regresivní paradigma“ přesvědčí razantně o opaku.
          A pak si i někdy přehodnotí význam slova „úspěch“.

          Ale to jen tak planě plácám 🙂

   2. Profesorova W. neznalost a nevzdelanost byla a je dodnes ocividna , dokazovana jeho castym kladenim stupidnich otazek.
    Gottwald zase zadelal ,treba na menovou krizi..Aby ty iluze vzaly rychle za sve..
    At uz udelal cokoliv..

  4. Ale je poměrně málo lidí, kteří vědí a vidí souvislosti .. a to je co dělá vidlák, zvyšuje a docela dost -počet informovaných lidí a to je víc než cokoli.
   Je to krásně vidět na zdejších trolech. Žádné znalosti – pouhé papouškování /deklamování, někým napsaného. Asi tak jak ten nedávný projev. |Bylo to to samé. A to je ten obrovský rozdíl a taky reakce lidí napříč kdečím.

  5. Jenže když se pak pro samé testování musí mašírovat podle toho jak Fiala a jeho squadra píská, tak to nadělalo více škody než užitku.

   V podzimní volbě šlo jen o to zda bude Babiš skolen nebo ne. Žádná jiná alternativa nebyla ani teoreticky. Mnozí ohrnuli nos a experimentovali s pidistranami a zbytek je historie. Máme tu momentálně největší inflaci široko daleko, následovat bude největší krize a pravděpodobně největší nezaměstnanost.

   Stálo to pečlivé prověřování za to? Neřekl bych.

   Politika a volby jsou dnes už jen způsobem obrany těch dole před těmi nahoře. A když se objeví někdo, kdo se hlásí k tomu, že bude hájit zájmy těch dole (a je reálná šance, že se k moci dostane), tak se nelze na nic jiného ohlížet.

  6. Trci tady jedna vec , ignorovane vsemi a to je podil vrchnosti na uspesnych zmenach v celym svete..Inu bez toho , bez nich ,to nepujde..
   A snazi se jako obvykle, to se jim musi nechat..
   Zase se spiklenci radi na konspiracich, aby dostali svet do maglajzu aspiku.
   Londoon is swinging , like pendulum goes….I se sumnym ,vysumnelym ,Borisem..
   Mame tady sadomasochisticky vyber feministek a eunuchu v cele EU.
   Kleci pokorne a zadaji aby prikazoval pred svym panem a vykradaji nas ,zadluzuji se horlive pro sve pany a kopaji brutalne dolu do nas.
   Show must go on..
   Soutezi nejmin tri kandidati na zbytecnou vojenskou okupaci nas.
   Ani nas jako kazdej radnej seberespektujici okupant neumi uzivit.
   Aby sme se v dusledku toho este dali do holportu s tim Putinem , von je v okupovani zpatecnickej jeste..
   A Studena valka hrozi zmrznutim a zamrznutim nadsenych bojovniku. Mimo jine.
   Ty nekonecny schuze a porady, ale nikdy nikoho neohreji ,nic jineho, nez ovzdusi .
   Vykon to je ,to se musi uznat.
   Prave proti tomu neohrozene bojuji… Jedna schuze neskonci a uz se porada jedna nebo dve dalsi konaji..
   Valka musi byt ,kdyz Putin valku jeste nezacal. Jde o akci na urovnani pomeru a zastaveni fasisace na U. Zapadem podporovanou..
   Tady se vyjasnily pozice ,kdy se imperialismus neda uz zakryvat demolidopravy a jeho skluz rovnou do fasismu , do jednoty s Azovisti a spol., kterej ale je chyba ,vod dob Hitrela neni popularni..Pres plytvani velkych financnich , informacnich a taktickych snah..
   Usa vzdycky umeli vydelat na vsem ,promyslenym /selling technique/ masovym prodejem masam ,vseho ve vsech oblastech zivota a meli dost stesti na prodavace ..
   /Nezapomenutelny Elvis napr. Nebo zdravi neprospivajici ,Mac Donald/.
   USA se vzdy vyvijeli a vydelavali triliony na valkach a na stedrych pomocich Evrope ,potom. Byli nepostradatelni a oblibeni na dlouhe casy..
   Ale kosa narazila na kamen a litaji jiskry..
   Hrozi vznicenim pozarem negativity,odporu proti chronickym agresorum.
   Ktery znicili i ten prodej..A prodavace..Kdyz.
   Uz neprodavaji ,uz rovnou zoufale rozdavaji…

 7. Problem je spis v mudrlantech, co kazou jinym, ale sami se tim neridi. Nejepsi jsou pak ti, co mluvi za vsechny a topka jsou ti, co se stavi do figury „my jsme narod na hovno,“ s podtextem „ale ja jsem to ryzi zrno v koukolu“

  Lidi podle meho pozorovani prestali myslet vlastni hlavou a ti nejblbejsi uz mysleni vlastni hlavou povazuji za nepatriccnost. Kdyz nekoho takoveho potkaji, tak uz se ani nehadaji o to na co prisel on a na co ja, ale zautoci primarne na fam fakt, ze clovek s necim prisel.

  To je strasne degradujici prostredi pro jakoukoliv kooperativni praci.

 8. Já ty sebevražedné hrdiny nemám rád. Pravda, za Husa jsme válčili proti všem a taky vyhrávali. Ale co jsme z toho měli? Upálené děti bratrem Žižkou, zničenou zemi a nakonec jsme se z pudu sebezáchovy stejně s tou šelmou ryšavou, císařem Zikmundem, smířili. Husovi věrní jen kroutili hlavou, co jsme provedli s odkazem Mistra Jana.
  Mám jiný vzor, krále Přemysla Otakara I. Prvního českého dědičného krále a taky prvního českého panovníka, který se vzepřel německým protektorům. Však to taky od německých historiků schytal. Proradný, zákeřně lstivý atd. Přitom jen využil německé slabosti, a to války dvou Němců o trůn. Přebíhal od jednoho k druhému a od každého něco získal. Nelíbilo se to, ale od jeho dob Česko bylo Královstvím a v Němcích s ním museli počítat.
  Takový by měl být český vůdce. Ne sebevrah, jehož odkaz se dá libovolně překroutit. Ale pragmatický, schopný politik, kterému jde o Česko a vždy jen o Česko. Který se nebojí vzepřít německé, bruselské vrchnosti, bez ohledu na to, kolik od nich schytá nadávek.
  Ano máte pravdu, mám na mysli českého Orbána. Takového politika hledejme.

  1. Re: HvW

   Husovi věrní se řídili heslem „čím hůř, tím líp“. Proto byli po Lipanech za živa zpopelněni.

   Ale na druhé straně buďme spravedliví, obrovské problémy byly už i se Žižkou. V daném čase a místě bylo zcela nereálné dlouhodobě držet brannou moc na tak vysokých stavech, zatímco na polích neměl kdo dělat. Strohým faktem bylo, že zdrcující většina lidí musela pracovat v zemědělství.
   Ostatně i proto se tehdy pořádaly tzv. rejsy. Oficiálně se šířily husitské myšlenky za hranice Českého království, neoficiálně bylo potřeba zajistit futro na zimu pro početné vojsko. Byla to tedy ekonomická nutnost, nikoli šíření vznešených myšlenek.

   1. Husovi věrný byl Jakoubek ze Stříbra, který říkal, že kdyby Mistr Jan věděl, k jakým hrůzám jeho smrt povede, tak by v Kostnici svá tvrzení odvolal.
    Jakoubek ze Stříbra byl univerzitní mistr a blízký přítel Jana Husa.

   2. Se Žižkou (tzn. do 1424) snad tolik ne, spíš až za Prokopa. Permanentní vojsko – polní obec v řádu více tisíc osob, které nic neprodukovaly, ale bylo nutno je živit K tomu náboženských fanatiků. K obživě drancovali katolické statky a panství. Rejsy do německých, uherských a slezských území k tomu samozřejmě patřily.
    Otázkou taky je, čemu říkat vznešené myšlenky. Pod jednou? Pod obojí? V teologických a „českých“ věcech byl pro koncil i římskoněmeckou říši větší oříšek Jeroným Pražský. Taky Husa přežil jen o rok. Dalších intelektuálních elit už pak husitství mělo v náboženských věcech poskrovnu, v českých prakticky žádné. Podle toho to taky dopadlo.

    1. Re: picolomini

     Pamětliv výše položeného vyjádření lukostřelce o zdejších diskutéréch si pouze dovolím připomenout skvělou knížku o Žižkovi z pera Petra Čorneje.
     V ní naprosto skvěle vystihl Žižkovu neústupnost a tvrdost, takže jakékoli kompromisy či vyjednávání o nápravě poměrů, resp. ukončení bojových tažení nepadaly v jeho éře v úvahu.
     Situace se však z roku na rok zhoršovala a docházelo k eskalaci navršených problémů.
     Méně zapálení lidé, resp. kusy obdařené i uměním realistické analýzy, si uvědomovali, že je potřeba přijmout řešení za každou cenu, pokud nemá dojít k celkovému rozvratu, resp. opravdovému a dlouhodobému hladomoru.
     Ostatně jak autor uvádí, nedostatek potravin v éře husitského hnutí opravdu byl, i když jednou z příčin bylo také počasí.

     1. Čornej patří k mým oblíbeným autorům, i tak dík za doporučení. Mmch, i když půjde do značné míry o fikcí, resp. tam reality bude velmi poskrovnu, už se nemůžu dočkat Jaklova předhusitského Žižky.
      S tou jeho tvrdošíjností souhlas, reagoval jsem spíš časově co do rostoucí problematiky existence polní obce vojenské.
      Žižka je pro mě mimořádně zajímavou osobností, škoda, že je o něm tak málo ověřených zdrojů. A služba pod ním asi rozhodně nebyl žádnej med…

   3. Je jen skoda ,ze veleni husitu ULipan , bylo zaJedno s Panskou jednotou..
    Tim uz ta bitva nebyla zajimava..
    Ale kdo by si takovych malickosti, dnes vsimal.

    1. Re: paw

     O čem to zas melete?
     Panská jednota skončila v r. 1405 urovnáním poměrů mezi vyšší šlechtou a králem. Husitské války se obyčejně datují od r. 1419, Lipany proběhly o dalších 15 let později.

     1. O bitve u Lipan , samozrejme ,na jedne valcici strane se zucastnila Panska Jednota ,nazev mne nepatri …
      Slouzi i nekterym ,treba pro Orientaci pouze.
      Kdo valcil a zucastnil se napriklad a kdo ne.
      Mleti pro jine..
      Urovnanim pomeru skoncila ihned Jednota Panska, ovsem..Beze stopy..

  2. No, a taky v rámci „vnitřní kolonizace“ pozval hafo Němců do pohraničí a další hafo cizinců v rámci „rozvojové činnosti“ do velkých hradišť (města ještě nebyla). A dal jim taková privilegia (na úkor domorodců), že netrvalo ani dvě generace a byl tu bezva národnostní a ekonomický problémeček, který vlastně trvá dodnes.
   Sice na jednu stranu dosídlil a NĚJAK zabezpečil pohraničí, ale použil pro to materiál, který se později ukázal být pro stát smrtícím.

   Nicméně ano – potřebovali bychom někoho mezi kvalitním Přemyslovcem či Lucemburkem a Jiřím z Poděbrad.

   1. Němečtí osadníci byli tenkrát moc užiteční, zakládali města, kutali kovy, později stříbro. jen díky nim se České království stalo nejmocnějším celkem v Říši. Dobré dílo pak dovršil Karel IV. Ještě dlouho po něm vládcem Říše mohl být jen a pouze Český král. Němci nás za to strašně nenáviděli, protože nás museli respektovat.
    Ba ne, na „proradného“ a všemi mastmi mazaného Přemysla Otakara I. mi nesahejte !

     1. Určitě díky nim a našim moudrým králům. Bez nich bychom byli jenom levnou zásobárnou lidských sil a surovin. Civilizační pokrok především…

   2. K té kolonizaci, ona byla na druhou stranu dost potřebná, protože hemžit obyvatelstvem se to tu tehdy zrovna nehemžilo. Na rozdíl od některých německých území. Šlechta potřebovala lidí na klučení a hospodaření. A trvala (ta kolonizace) mnohem delší dobu, viz třeba Krysařovy „děti“ z Hamelnu, které se za PO II. usadily u Prostějova. Tito osadníci tuším pak byli „vybydleni“ právě husity. Měli holt smůlu, že moc nemlufili čéski…

 9. Kam furt ten spěch Vidláku?
  Stačí si občas přečíst názory některých homo sapiens nesapiens na iDěsu a seznamu. Furt čekám, že dostali rozum.
  Nedostali, furt žádné známky logiky těch lidiček tam. Dobrá zpráva by byla, že zruší diskuzi, bo už by nešla moderovat. Tak holt budeme mít v zásuvce velké nic, nedobije se mobil, tablet, PC. Nebude žádná TV a až pak asi rozum dostane většina. Oni jsou i lidé, kteří tuší, že to bude obrovský průser, ale ti jsou asi tady.
  Prostě musíte ještě čekat. Třeba syn také nemíní zajišťovat dřevo na zimu, prý plyn bude, nemíním se s ním hádat, bo je to díky televizi blbec. Zeťák zajišťuje, ale jen z důvodu hypotéky, jinak je na tom stejně.

  Občas se objeví náznak, ale dotyčný je stále jen jehla v kupce sena. Jako včera jeden na iDěsu napsal, že Srí Lanka je v současné době bez hnojiv, auta nejezdí a prý je tam krásně. Nikde se moc nedozvíme, že tam byly nepokoje, mrtví. Prostě ráj to na zemi.

  1. Berte v úvahu, že ty “ diskuze” mají jedno špecifikum.
   Různí remcalové jsou eliminováni, prostě hodně lidí se na takovou diskusi nedostane.
   Na Parlistech nejsou tak přísní, ale i tam. Nevhodný diskutér se na Parlisty prostě nepřihlásí.
   Mně to píše , že moje mailová adresa neexistuje. Ačkoli mám už čtvrt století pořád stejnou. 😀

   1. hmm, taky mi to občas dělá. Nevím o co se snaží. Dva tři dny pohoda a tejden stopka. A to tam jsem od začátku… tak kdo ví..

  2. Čekání na dno.

   Až bude lidem zima a budou mít hlad, začne jim fungovat mozek, naroste IQ, objeví se odvaha a statečnost a zvolí konečně správné vůdce, se kterými v čele daji věci své opět do pořádku.

   V tom případě se Srí Lanka i Ukrajina jeví jako ideální země na takový ozdravný proces.

   PS: Pro jistotu – v přechozích větách jsem ironický, souhlasím s Evixem, jsem opravdu zvědav, co bude dál, kolem mne všichni řeší pouze dovolenou a do budoucna vidí „samá pozitiva a sociální jistoty“.

  3. Ty komentare novinaru o Srilance mam taky rad. Blekotalove na seznamu srovnavaji nesrovnatelne.
   Sice jsem tam nebyl, ale asi s 20 (tlupou) Srilancany jsem byl kdysi ve styku.
   Mozna je to tim, ze je tam horko a vsechno roste rychle, zima zadna, a sklizen vicekrat do roka, ale jsou to takovi „prirodni lide“.
   Zabava je to hlavni, a uceni i prace musi byt taky jako zabava.
   Ne ze bych to videl rasisticky, ale trochu mi pripominali ceske Cikany.
   Pak je treba rici, ze tam jsou ruzna etnika, ktera se vzajeme moc nemusi. Maji take ruzne viry.
   Islam a budhismus, hinduismus…

 10. Proč to nejde?

  Možná také (nebo zejména) proto, že kdejaký mudrlant chce být náčelníkem, nikoliv prostým Indiánem, a ve volbách pak kandiduje v čele uskupení, v naději a víře, že má místo ve vysoké politice jisté, i když jeho tlupě nedávají průzkumy ani mizivou šanci.

 11. vidláku

  Ta analogie je sice líbivá, ale v zásadě špatná. Je zcela něco jiného semknout se za vůdcem v případě jednorázové vojenské akce, kdy je účastníky jen omezený počet osob, které se navíc osobně znají, a zakládání širšího hnutí lidí, kteří se vzájemně neznají, které má vydržet a pracovat delší dobu, a hlavně pod tlakem konkurenčních skupin, jež mají propracovaný systém infiltrace a maření podobných aktivit.
  Myslíte to dobře, ale bohužel takovýmito trochu teatrálními falešnými příměry už předem podkopáváte důvěryhodnost svého snažení. Vůdcové hnutí, které by mělo mít šanci na úspěch, si nemohou dovolit naivitu a ignoraci skutečného rozložení sil a možností „konkurence“.

  1. PS
   Z hlediska historie jsou možná marné donkichotské pokusy naivních statečných hrdinů líbivé, z hlediska současnosti každý další takový marný pokus ničí odhodlání a láme ochotu lidí přidat se k bojům s větrnými mlýny. Bez ohledu na to, jak „dobře“ to vůdce myslel a jak „čisté“ byly jeho úmysly.

   Řekla bych, že toto je daleko spíše problém s jistou inertností českého národa – mnoho zničených marných naivních pokusů.

   1. Dodal bych k tomu snad jen to, že ideály byly, jsou a budou vždy jen pro „lopaty“. A vždy, bez jediné vyjímky, sloužily, slouží a budou sloužit jen jako prostředek pro dosažení cíle „vyvolených“ všeho druhu.

    Jsou jako mrkev na špagátě, nastražená hloupému oslíkovi, který za ní šlape až do padnutí. Stejně šlapou, třeba i na smrt, za mrkvemi ideálů různé „lidy“. PROTO ty mrkve, proto ty kecy o morálce a pod.; aby „lid“ náhodou nenapadlo zamyslet se a zjistit, že to jde i bez „elit“.

    Stačí se podívat na české národní obrození. Prdlajs obrozenci, z nichž někteří ani neuměli česky. Češtinu zachránili venkovští písmáci, kteří psali pro své děti a vnuky a pro pár přátel a známých, kteří sbírali pohádky, pověsti, příběhy obcí, rodin i jednotlivců, kteří psali kroniky atd. Bez nich by obrozenci neměli co obrozovat.
    Dvěstě let to šlapalo bez elit i „elit“. A to je přesně to, čeho se mocní bojí víc než smrti.

    Zvláštní je, že tím příspěvkem dávám Vidlákovi zapravdu a zároveň mu docela zásadně oponuji 🙂

    1. Vidlák postavil svu „antitezi“ na tom, že podezíraví Češi apriori nedůvěřují upřímným a čistým úmyslům potencionálních vůdců. Pardon, ale to je fakt hloupé v mnoha ohledech. Opravdu nechápu, proč by chtěl od národa po jeho historických zkušenostech, aby slepě důvěřoval každému, kdo o sobě prohlašuje, že to s ním myslí dobře.

     Vidláka to sice nedegraduje jako člověka (a můžeme se klidně dojímat nad jeho upřímnou snahou), ale rozhodně jako toho potenciálního vůdce.
     Přitom i z příkladů úspěšných politiků, které dále uvádí – Masaryk a Karel IV. – vyplývá, že upřímnost a dobré úmysly rozhodně nejsou hlavními předpoklady politického úspěchu, a že ten český národ klidně vůdci odpustí i prohnanost, pletichaření, konspirace apod.

     1. Ago, smím se zeptat na jednu věc? Jak jste přišla na to, že chci aspirovat na vůdce? Že mluvím o potřebě se sdružovat? Že přemýšlím, proč u nás není žádné masové hnutí jen drobné projekty různých jednotlivců, kteří to dělají více či méně dobře? Proč myslíte, že zrovna já se chci postavit do čela nějaké revoluce?
      Já osobně jsem tu několikrát psal, že chci být českým Benjaminem Franklinem. Chci každého pozvat na zabijačku, chci svou činností otupovat hroty a spory mezi různými kohouty na malém českém smetišti.
      Já volám po tom, co udělala pětikolka. Dokázali alespoň na chvíli před volbami zapomenout na rozpory a předstírali vynikající shodu. Ve stejné době se alternativa hádala, jestli je z covidové diktatury lépe vyvede Volný, Majerová nebo Okamura. Já jsem varoval před tím, aby volební kampaň byla postavená jen na covidu. Varoval jsem před tříštěním hlasů a apeloval na to, aby lidi hlasovali pro Okamuru nebo Babiše. Kdyby to voliči udělali, vypadala by dnešní situace zřejmě o dost jinak. Už třeba jen tím, že by se Babiš cítil zavázaný Orbánovi, který ho před volbami podpořil… a možná by se od Orbána nechal trochu ovlivnit.
      Říkám stále dokola, že pokud se nesjednotíme, tak budeme stále opakovat stejné chyby a budeme za ně po zásluze potrestáni. Volám po českém bratrstvu, které bude schopné zvednout moc, až bude ležet na zemi. Které bude dost početné a silné, aby prostě zvítězilo, protože jinak z toho bude občanská válka mezi mnoha náčelníky a málo indiány.
      Hledám étos, myšlenku, vizi či tak něco, pro kterou by stálo za to, zapomenout na drobné rozpory. Myšlenku, díky které budeme schopni tolerovat lidi, které nemáme rádi, ale překonáme to, protože věří stejné věci, jako my.
      Zbytek jsou úvahy. Proto chodíte na Kydy ne? Abyste si něco přečetli. Něco, o čem vám nikdo nevnucuje, že je to pravda.

      1. Pokud jsem si Vaše snahy vyložila nepřesně, tak se omlouvám. A jak píši, v podstatě si Vás jako člověka za Vaše snažení vážím. Vlastně ve Vás vidím určité ztělesnění té naší českomoravské povahy, se všemi přednostmi i slabostmi.

       Sjednocení by opravdu bylo krásné a prospěšné, jen tu s několika dalšími vyjadřuji pochybnosti, že ho za současných podmínek lze docílit, a uvádím proč.

       1. Totéž dělám i já. Na jedné straně by nám sjednocení ohromně pomohlo, na druhé straně to v podstatě nejde. Ale chci tomu sjednocení pomáhat.
        Ovšem rovnou říkám, že se nechci vydat stejnou cestou jako všichni ostatní. Nechci udělat manifest, pak reklamní kampaň a pak přemýšlet, proč se lidi nechytli, „vždyť to mělo reklamu v celostátních médiích, no ni?“
        Kdyby mi teď někdo řekl, že ty prachy má a že mi je dá a ptal se mě, co za ně chci udělat, tak bych řekl že chci udělat následující:
        1. Dostat se na volnou nohu – abych se mohl věnovat jenom tomuhle, abych měl na živobytí pro celou rodinu (skoro všichni revolucionáři jsou bezdětní, protože když musíte živit haranty, nemáte čas myslet na změnu dějin).
        2. Udělat si na blogu profesionální redakční systém, který by mi umožnil snazší správu a umožnil by mi lepší členění textu i obrázků, odkazování, registraci, apod, apod.
        3. Zaplatit si reklamu (fejsbůk, google), abych byl víc vidět a víc to dostal mezi lidi.
        4. Organizoval bych několikrát do roka zabijačky, vidlácká sympozia, kam bych se snažil dostat zajímavé lidi z alternativy.
        5. Jezdit po všech akcích, znát se se všemi, mít na všechny kontakty, diskutovat s nimi… a psát o tom na Kydech.

        Mojí ambicí je, stát se profesionálním blogerem, který by uživil rodinu tím, co dneska dělám zdarma a ve volném čase. Chtěl bych se (a vlastně si to ani netroufám říci) stát takovým K.H. Borovským. Chtěl bych, aby Kydy byly tak široce známé, aby s nimi polemizovala naše pravdomluvná média, protože by je prostě nemohla opominout.

        1. Mohla by je opominout, o tom nepochybujte.
         Protože až Kydy dosáhnou Vámi vysněné úrovně, tak je čučkaři via nějakou privátní společnost klíďopíďo zašmiknou, jako zašmikují teď jeden web za druhým.

         To je právě to neštěstí digitalizace komunikace – že Vás, mne, kohokoli lze zcela eliminovat ve zlomku vteřiny. Neodvolatelně a nevratně. Jednak se nikdy nedozvíte proč a „druhak“ s tím nemůžete vůbec nic udělat.
         Pokud jste to již zažil, pak si jistě vybavíte tu prvotní mrazivou hrůzu, pak šok, pak obavu z toho, co ještě bude následovat, a tak asi po měsíci první přeopatrné pokusy vůbec někam napsat pár písmenek.
         Dokud se lidé scházeli osobně a komunikovali dopisy a max. telefonáty, nebylo – paradoxně – zdaleka tak snadné někoho ZCELA umlčet (plus zničit ekonomicky, společensky a v případě nutnosti i fyzicky), jako to lze dnes.

         Já bych si moc přál, aby se Vám (nám?) to povedlo.
         Ale čelíme takové míře a rychlosti represe, že ve srovnání s tím byla i WWII docela klidným obdobím a „útlak“ za komančů dobrodružstvím na pískovišti 2. oddělení obecních jeslí.

        2. Vlastně jsem ráda, že jsou lidé, jako Vy, kteří se snaží o to, o co se snažíte. I když mám pochybnosti o tom, jestli Vám to vyjde – přestože bych Vám to přála – přeci jen upřímná, dobrá a silná intence je „magická“ věc, zaseté semínko, a v důsledku něco dobrého určitě přinese 🙂

      2. Vidláku, zapomněl jste na Rychetského úpravy volebního práva a hlavně na média. Manžel to pekelné zařízení, zvané televize, měl pušťené denně a spousta lidí jim věřila.
       Dyť to ti sapiens stále píší jak byli poškození minulou vládou.
       Dokud s médií se něco zásadního nestane, nemáme šanci.

      3. A jak, pane V. muzete vedet dopredu , ze na ulici bude lezet Moc a ne cekajici na to zvedani Moci ,Ceske Bratrstvo..??
       Nebo tam bude lezet oboji.
       A jestli se jedno nebo druhy z ty ulice, vubec zvedne?
       A kdo bude zvedat ? To nemusi bejt jisty uz dnes.
       Veci bych se domnival , je treba domyslet..
       A navrhnout taky veci. Treba ty necekany..
       Kdyz takovej umysl zavani jen Reakci na neco ,co se asi prihodi .
       Nebo ne. Neprihodi. A co potom ?
       A neni lepsi na tyhle zalezitost vytahnout ze sklepa ,osvedcenou Iniciativu oprasit a s nejakym Aktivnim a Atraktivnim usilim a v zajmu naroda , tyhle veci URCIT.
       Kdo bude lezet na ulici a kdo ne, kdo /koho a co / zvedne , kdo se naopak nezvedne a zvedat nebude ,protoze bude odebran na Krchov, te skutecne historie…
       Pocitam ,ze se vyskytne dost a porad vic lidi , ktery zjisti a budou vedet vo a co dovopravdy de..

     2. Češi mají pro svou zásadní nedůvěřivost vůči „idejím“ a „vůdcům“ asi tak pět bambilionů důvodů, tahnoucích se celou naší patnáctisetletou historií a jsem si jistý, že si je toho Vidlák velmi dobře vědom.
      Já tedy v jeho článcích čtu něco jiného – „Pojďme se už, kurvadrát, konečně domluvit alespoň na nějakém mikrozákladu a domluvme se také, jestli víme o nějaké osobnosti, která by to měla šanci prodat“. Nic víc. Ani omylem nepíše, že bychom se měli komukoli slepě vrhnout do náruče.

      Problém je jinde – ti, co by byli schopni prodat nějaký program širší veřejnosti, jsou skoro bez vyjímky provařené osoby, pozbyvší práva na důvěryhodnost.
      Karel IV. to měl poměrně snadné, protože 14. století. Zprávy se šířily tak pomalu, že takřka neměly šanci ohrozit nějakou akci. A vojska to samé – pokud se někdo někde dal do pohybu, mělo okolí dost času se připravit. A většina populace byla zcela negramotná, takže nehrozilo, že by byla schopná vlastní analytické aktivity.
      Za Masaryka byla společnost na skoro stejné úrovni jako za Karla IV. Většina populace schopná tak leda přeslabikovat pár žalmů a podepsat se, noviny se četly, pokud vůbec, v sobotu večer bez ohledu na jejich stáří a mobilita „lidu“ stále ještě nepřesahovala 30 km rádius. PROTO mu prošlo to, co mu prošlo – a věru to nebylo nic hezkého.

    2. Souhlas vzdelanec nemuze zustat bez veci/causy, na ktery by se vyrajtoval..
     Tak mezinarodni hnuti a jeho popularita se prevzaly i k nam..
     Presto udelali kus hodnotny a nepostradatelny prace.

 12. Válek z týví povídá:
  obnovíme kovida!
  Až dostaneš povolenku
  šup ze dveří, už jsi venku!
  Nic neplánuj, máš to marný
  půjdeš jenom do lékárny
  a bez roušky ani ránu
  pořád novú, ne zapranú!
  Padla na mě tíseň.
  Jde labutí plíseň.

 13. No – jestli my si stále nebereme vzor od židů z dob Ježíše – taky ho museli nejprve ukřižovat a on musel zemřít…

  1. Lentilka

   Zajímavé je, když se nad tím zamyslíte, jak ono „křesťanství“ (a tím nemyslím osobní víru křesťana, ale organizované náboženství), v zásadě vždy sloužilo a dodnes slouží židovským zájmům. A to přesto (nebo právě proto?) že židé Ježíše ukřížovali.

   1. Vidíte to v opačném směru, než to vidím já.

    Existuje-li vnitřní struktura hodnotového řetězce (případně i hodnotové pyramidy), primární forma náboženství (osobní oddanosti vyššímu principu tvorby reality) vychází přesně z této struktury. Samo náboženství vzniká z uvědomění si souvislostí vlastní/individuální existence v existenci samé. Není to tak složité, ale většína lidí si tohoto uvědomění prostě jen „nevšimne“.

    A je velice častý jev, že existují jedinci, kteří to skutečné uvědomění nemají, ale „okoukají“ jak to „vypadá“ a své postuláty postaví na tom, že to tak „má vypadat“. Vytvoří okolo toho „kánon“/pravidla a rituály – aby jejich postulát nešlo jednoduše ověřit. A aby to pojistili i ze strany empirie, použijí stejný název „náboženství“, ale teď ve smyslu „podřízenosti Bohu“.

    Protože židovská forma náboženského kánonu/zákona je uvědomění otroka (vyšší princip existence je diktátor a despota), jsou tomuto podřízeny i všechny hodnoty a jejich vztahy. A jedna z klíčových hodnot v tomto je osobní sobectví, které je tímto kánonen povýšeno nade vše. Dost často i nad ten vyšší princip. Formálním projevem je to, že je ztotožněna osobní svoboda s osobní mocí nad svým okolím. (V kontrastu se Slovanským/Ježíšovým „Tvá vůle se staň“, kdy Ježíšova forma uvědomění je vládcovská, kdy vládce je povinen svou existencí sloužit a také třeba obětovat svůj život pro ostatní)

    A tato infekce osobní/otrocké potřeby nadřazenosti všem ostatním není jen tou hybnou silou židovhé formy náboženství, ale také i hlavní myšlenkou židy transformované Ježíšovy formy (Katolicismus).

    A židé (stejně nedomýšlejíc důsledky jako všichni jejich apogeti) Ježíše zabili a tím způsobili svůj konec. Paralela s pokusy „umlčet/zabít/vypařit“ Rusko už je jen předzvěst věcí budoucích.

     1. Ptáte se na něco úplně jiného (a možná to ani nevíte).

      Ztotožňujete židy s těmi, kteří se za skutečné židy vydávají. A protože skutečná židovská víra je téměř neznámá a ztracena, myslíte si, že to, co je teď proklamováno jako Judaismus, Kabbala, Sionismus, Othodox a další, je židovské.

      Ne, není. Je to jen zneužití skutečného náboženství rituály k posílení moci.

      Proč si myslím, že nevíte na co se ptáte?

      I to je jednoduché. Vycházíte z myšlenky, že cílem lidské existence je to, aby člověku bylo dobře a lépe. I tato myšlenka je ale vynesena na povrch těmi, kdo transformují skutečné náboženství a zneužvaji ho k posílení své moci.

      Jinými slovy – co je to „to“ židovství, které vede/má vést z utrpení života v tomto světě?

      A právě proto si myslím, že na celek koukáte ze směru „náboženství definuje svět“. Vidím to jinak „člověčí svět definuje náboženství“.

      1. Lentilko, proboha, nepodsouvejte mi své představy o mne, a nevycházejte z toho, že jen Vy víte všechno přesně.
       Na nic „jiného“ jsem se neptala, naopak jsem vás požádala o specifikaci toho, co vy považujete za konec židů, abychom pak mohly diskutovat (a ne jednostranně kázat) dál. Ale na základě dosavadní komunikace to asi nemá smysl, nejspíš bychom si každá i nadále mlela tu svou.

       1. aga:
        „Zajímavé je, když se nad tím zamyslíte, jak ono „křesťanství“ (a tím nemyslím osobní víru křesťana, ale organizované náboženství), v zásadě vždy sloužilo a dodnes slouží židovským zájmům. A to přesto (nebo právě proto?) že židé Ježíše ukřížovali.“

        Zajímavé je, že vaše názory publikujete s představou, že jsou správné. Když vám naznačuji, že vycházejí pouze z úzkého úhlu pohledu, a zkusím i vypsat, co mi připadá jako to zúžení, reagujete tk jak reagujete. Zkusím nenapsat, co z toho lze vyčíst.

       2. ago, „Zajímavé je, když se nad tím zamyslíte, jak ono „křesťanství“ (a tím nemyslím osobní víru křesťana, ale organizované náboženství), v zásadě vždy sloužilo a dodnes slouží židovským zájmům. A to přesto (nebo právě proto?) že židé Ježíše ukřížovali.“

        Zajímavé je, že vaše názory publikujete s představou, že jsou ty správné. Když vám naznačuji, že z mého pohledu vycházejí pouze z úzkého úhlu pohledu, a zkusím i vypsat, co mi připadá jako to zúžení, reagujete tak jak reagujete. Zkusím nenapsat, co z toho lze vyčíst.

        1. Jistěže považuji své názory za správné. Ale rozhodně ne za jediné správné. A hlavně – na základě několika vašich řádek nevím lépe než vy sama, co si myslíte a jaká jste – zatímco vy předem víte, co si o čem myslím, a neváháte mi to autoritativně sdělit.

      2. Buď nejste žena, nebo víte o judaismu kulový.
       Židovským ženám nejsou vyšší náboženská studia dodnes povolena, takže nemají šanci nacházet eventuální souvislosti.
       Judaismus navíc staví, pokud vím, na neměnnosti kánonů, takže by teoreticky měly být úplně stejné jako ty původní. Diskuse je povolena pouze v rámci „jak“, ale zcela vyloučena v rámci „zda“.

       Starokřesťanství také vypadá (protože stále přežívá na BV a v severní Africe) úplně jinak než dnešní křesťanské směry.

       1. Asi nepoznám, zda reagujete na to, že konverzuji s agou anebo vám unikla celá větev Judaismu, která je určena pro ženy. To je totiž to, co je skutečně minimálně známé.
        Snad vám ale pomůže, že skutečně pravověrný žid se bez manželky vzdělané v té „nauce pro ženy“ nejen neobejde, ale ani nenalezne pro sebe u svého Boha zalíbeni.

        1. Pana VK nečtu, ale jsem si vědoma rozdílu mezi původními židovskými kmeny a
         Chazary, kteří židovskou víru přijali. Kdo a co koho formuje je otázka, obecně se přikláním k tomu, že idea formuje člověka a ne naopak.
         Každopádně, krutí Chazaři evidentně neměli problém přijmout boha, který sám o sobě prohlašuje, že je krutý a žárlivý, a jehož vyvolení neměli problém vyvraždit s jeho svolením každý pronárod, který jim stál v cestě. Takže přinejmenším toto jejich dědictví žije v jejich chazarských následovnících dodnes.

         1. Můžete tedy, prosím, ve zkratce popsat to, co/koho nazýváte židy a co je jejich náboženství (když už tvrdíte, že PRO SVÉ NÁBOŽENSTVÍ nechali/přinutili Ŕímany ukřižovat Ježíše…)? A pokud to půjde, odpověď na otázku PROČ museli by také velmi potěšila.
          Děkuji předem.

          1. Pokud s někým diskutuji o Ž/židech, tak se nejprve snažím vyjasnit si definice. Na těch svých netrvám, a jsem ochotna se pro účel debaty dohodnout na kompromisních.
           Nikde jsem netvrdila, že židé nechali pro své náboženství ukřižovat Ježíše, ani kdybyste to napsala ještě většími písmeny, tak to u mne nikde nenajdete. A musíte sama uznat, že diskuze je zbytečná, když nechcete/neumíte ani správně přečíst, co jsem napsala.

          2. „A to přesto (nebo právě proto?) že židé Ježíše ukřížovali.“

           a) ukřižovali ho židé? Ne. Římané.
           b) spojení židovské a Ježíšovy „nauky“ – až do doby „úprav“ Pavlem z Tarsu – nebylo vůbec antagonistické (nepřišel jsem zákon zrušit, ale naplnit“), takže použití „a přesto (nebo právě proto)“ musí vycházet z nějaké interpretace.
           c) vymezujte ty definice – přesně to bylo obsahem toho mého dotazu.

          3. Lentilka

           citát z vašeho příspěvku, na který jsem reagovala:

           „A židé (stejně nedomýšlejíc důsledky jako všichni jejich apogeti) Ježíše zabili a tím …“

           takže popíráte sama sebe. Diskuze nemožná.

          4. A jen na okraj – klíčovým bodem bylo to, že zabití Ježíše vedlo ke zničení židů. A to jste potvrdila přesně tím, že tehdejší židy hodnotíte podle projevu novodobých židů. Takže autentičtí židé dob Ježíšových zmizeli. A v tom se skutečně asi shodneme – i když každý z jiné strany.

          5. Jenže – židé ho zabili, ale neukřižovali. 😉 Na to zneužili Římany, i když dav převzal na sebe tu vinu.

          6. Lentilka

           bla bla

           Lentilka napsal:
           25 června, 2022 (9:03)

           No – jestli my si stále nebereme vzor od židů z dob Ježíše – taky ho museli nejprve ukřižovat a on musel zemřít…

          7. Jistě, zcela přesně chápete význam toho, co je napsané.

           Myšlenka ale byla jiná – židé se změnili tím, že byl Ježíš ukřižován.

           Což mne ale vede na jinou myšlenku, (kterou jsme teď asi dvě hodiny rozebírali s kamarádkou), a která by mohla pomoci najít společnou řeč:

           Lidé mají tendenci fakta interpretovat podle obsahu své vlastní mysli. Málokdo zvládne svou vlastní mysl utišit a slyšet pohyby v mysli druhého – a proto i když dva lidé vidí úplně stejný film, každý ho popisuje úplně jinak…

           K tomu, aby dva lidé našli stejnou řeč, minimálně jeden z nich svou mysl mysí uklidnit. Ideální by bylo, kdyby ji dokázali uklidnit oba dva.

           A to je jedna z možných odpovědí na – v tomto článku nahoře – popsané Vidlákovo dilema.

    1. Nějak se mi to sesmolilo, tak znova.
     Vy jste tou nenávistí k Židům tak prolezlá, že občas z vás lezou perly, které by se měly tesat do kamene.

     1. z mého – úzce osobního pohledu – aga asi v mnohém vychází z pohledu, který je blízký pohledu „pana VK“, který ale navíc k tomu pohledu umí předložit i argumenty (které ale často mohou být také jeho osobním zaměřením lehce zavádějící).

       1. To je jedna zajímavá osůbka, která sama sebe zove „VK“ (Vedoucí Kolotoče)… Pokud vám to nic neříká, nezoufejte. Ke smysluplnému životu to vědět netřeba.

      1. Neumim odhadnout, zda vlci ovce až tak milují, ale – zkuste si představit, že jste vlk, pár dnů skutečně hladovět a pak potkat malou ovci…

       I kdyz, z druhé strany, větší část dnešní populace své instinkty lovce cilevědomě ničí, takže v souboji progresivisty a ovce by mé sázky byly na ovci….

       1. Dovolil bych si odhadnout, že vlci milují ovce více, než ovce milují vlky. A jako malá ovce, se mi nechce s radostí potkat hladového vlka.

       2. Hned ,ale pronto vratte Jezise Krista do hrobu ,zamknete dvere na petlici a zahodte klic. Aby se nemoh vratit !!
        Aby toho jeste nebylo dost a vy si tady chcete na nem presentovat jeste svoje nadmerny prechytralosti..
        Tohle nejni ale zadnej Vatikan a Koncil ,atd.
        Kdyz jako uplne malej byl rodicema vodenej do chramu a tam Jezisek bystre diskutoval vo zavaznych tematech viry s knezimi jako rovny s rovnym..
        Byl tam zkratka pecenej varenej. Jako doma.
        Pak ale mel zcestnej napad s tema penezomnencema /touzil si zahrat na Mesiase ,zase jako u Husa tady premrsteny vzdelani skodilo az k smrti/, takovejch je dneska vic nez dost, taky/ ,kterej ,ten napad moh mit velkej neblahej dopad na hospodarstvi statu a neprilis bohatyho naroda.
        /Byl taky ten narod furt vysavanej vod tech vokupantu ,rimanu,potom kralu Herodesu ,krveziznivych feministek ,knezi a dalsich/.
        Chtel by snad nekdo inflace, nedostatky ,hlad a krach.Proto.
        Potom zodpovedny osoby v cele statu upozornili mistodrzicicho na ty nepristojnosti ,ale jak to bejva ,Pilat se do vysoky funkce dostal ze znamosti a nic nechapal ,takovy se na svete vyskytujou porad a asi byl este dost linej/blbej .
        Dal proto svolat lid na namesti aby lid rozhod..
        A lid uz tenkrat zrejme zase, rozhod spatne..
        Ale historik nemuze informovat po dlouhym badani, ze lid je spatnej a nic vic. Tak se to musi hodit na jiny.
        A nic jinyho v tom nebylo.. Akorat ,ze se toho jako vzdycky chytli jiny /jako hovno kosie/a nestesti nebyl konec. Podobne ..
        Jako s tim daleko horsim xsindlem ,Marxem..
        Kdyz taky lidskej vyvoj je hodne krvelacnej a na misto katoliku se na vec vseobecnyho dobra , vrhli jeste daleko horsi a taky rozmnozeny socialisti..

     2. Takhle se musi na lidi co maj nazor a diskutujou , zacne se na ne kricet a obvini se hystericky z Nenavisti .
      To maji demokrati nejradsi.. A smytec a ani pes si kurku od takovyho nesmi vzit.

 14. Tak prý to letos na Dakaru bude řežba, Kamazy nepřijedou.
  Po mistrovství NATO v ledním hokeji další šance obnovit slávu českých barev z dob Husáka.

  1. Myslím, že jste zbytečně sarkastický a kousavý. Kdysi na pionýrském táboře jsem vyhrál lesní běh díky tomu, že jsem si zkrátil trasu. A jakou jsem měl radost. To, že černí atleti do sebe sypou pilule, norští biatlonisté léky na podporu dýchání a kluci závodí za holky je v cajku, když máte správnou barvu pleti, nebo ideový náhled. Vadí to u těch asijských, věčně ožralých hord ze stepí a tajgy. Ti nemají ani pleť, ani náhled. Kapišto? Není důležité se zúčastnit se. Důležité je vyhrát. 🙂

   1. Nejen letošní (loňský, předloňský, předpředloňský…..). Co se přestal jezdit na původní trase v Africe tak už to není Dakar.
    Já spíš očekávám, že žádná řežba nebude. Kamazy dorazí (i když si pořadatelé myslí, že ne), ale spíš budou chybět jejich konkurenti z Evropy, bo nebudou mít k dispozici žádné pohonné hmoty, aby se vůbec do té saudské Arabie dostali. A pokud ano, nebudou mít ze stejného důvodu natrénováno.

    1. Re: crusader

     V punktu odchodu z trasy, která opravdu vedla z Paříže, nebo aspoň z Ojropy, do Dakaru souhlasím.
     V punktu neúčasti Kamazů, potažmo ojropských kusů z Velkoněmecké Uhnije bych tak kategorický nebyl. Za půl roku se může změnit spousta okolností…

   2. Ač-li to není tím, že dřív byly maximálně dvě osádky, nejen výkonné , ale i sestavené z těch nejlepších. Včil si každý myslí že je nejlepší a je jich tam hafo. Tím se samozřejmě rozředí finance a taky um těch zúčastněných… No a je to jak jinde – poctivě zabrat a makat už taky není v módě. Udělat dneska tým co umí, chce a maká je problém jako všude jinde. Asi proto a taky se vžilo .. „není důležité vyhrát ale zúčastnit se. “ No jo i zde se to i u nás dostalo do podprůměru jako ve většině/ ne-li všem

 15. No endlich, Vidlak!
  V Česku vždy mohl vládnout pouze ten, kdo měl podporu protektora.

  Jó a co myslíte, že by v modelové situaci, kterou popisujete, udělali příslušníci germánské divize?

 16. Vidláku, je pěkné a příkladné, že se chcete obětovat pro dobro věci, ale z druhé strany, máte malé děti. Přijdou o tátu. Půjdu vám na pohřeb, ale budu raději, když nebudete následovat své vzory.

 17. Plukovníka Švece si samozřejmě vážím. Je to hrdina, stejně jako třeba Hus , Palach a mnoho dalších hrdinů, kteří zaplňují školní učebnice dějepisu.
  Aby se hrdina mohl stát hrdinou, k tomu jsou zapotřebí dvě věci.
  Pevné přesvědčení hrdiny, že bojuje proti zlu a že ten boj je nevyhnutelný. A odhodlání obětovat pro svoji správnou myšlenku všechno.
  Druhou věcí je zástup sympatizantů. Z kůlu v plotě se asi lídr obecného Dobra nestane.
  Co mi v učebnicích dějepisu chybí???
  Chybí mi tam osudy obyčejných lidí, kteří , podle mne, asi umírat za dobrou myšlenku nechtěli, ale přesto umírali.
  Já osobně, kdybych měla volit mezi tzv. ctí a životem, tak bych volila život.

  1. Helo ale k vašemu popisu hrdiny sedí i takový Hitler. Byl pevně přesvědčen že koná dobrou věc v zájmu Německa a měl zástup sympatizantů.Jde o to formulování co je to to dobro ta dobrá věc.Možná si i Fiala myslí, že je hrdina, že koná v zájmu dobra a má zástup sympatizantů.

   1. Nepochybně i Bin Ládin byl hrdina. Opustil teplý pelíšek v rodině stavebního magnáta a vyrazil bojovat v první linii proti útisku. A i on položil život za lepší příští jeho lidu.
    Ách jo.

     1. Byl to vlastenec, bojoval proti útisku kolonizátorů.
      Vadilo mu, že po rozpadu Osmanské říše se muslimské země dostaly do područí vítězných mocností, tedy křesťanů. Po jejich křižáků.
      Jeho Al Kajda se lišila od pozdějšího IS tím, že šetřila životy muslimů.
      Proto také zaútočil na WTO a né na nějaký cíl v Zálivu.
      Ropné monarchy chápal jako největší zlo, ale nikdy by nevraždil souvěrce.
      Obecně Arabové používají Alláha jako svorník, často ani zase tak zbožní nejsou. Ale náboženství je výborná jednotící pomůcka.

   2. Vsak taky kdyby vyhral, tak by byl hrdinou numero uno na veky vekuv.
    Delal neco jineho, nez slavni dobyvatele, dnes se rika oobjevitele?
    Dobyval nova teritoria pro svoji risi.
    Behem toho se zbavoval domorodcu, aby je mohl nahradit nadrazenejsi rasou.

    Projdete si historii imperii, ktere neprohraly…

  2. Co jako udělal Palach tak významného?
   Že se upalil? Víte kolik takových lidí po revoluci bylo a nikdo z toho hrdinství nedělá.
   O Bin Ládinovi tvrdila Benazir Bhutto, že zemřel dřív, protože byl na dialýze a vzápětí se stala terčem atentátu, úspěšného. Je na YouTube video, kde to říká, nebo aspoň tam bylo.

   Jo a včera jsem četla michalapetr.com o událostech v roce 1971, kdy Sověti zabránili napadení Indie za vyhnání Pákistánu z Bangladéše. V roce 1971 Indie osvobozovala současnou Bangladéš okupovanou Pákistánem. Proti Indii se spojily Pákistán, Čína, USA a Velká Británie. Válečné flotily USA a Velké Británie vpluly do Indického oceánu, začaly se blížit k Indickým břehům, a vyhrožovat Indii, aby se vzdala, nebo na ni vypustí své bombardéry (stovky). Malé Indické loďstvo se připravovalo k zoufalé bitvě (20 letadel), když…!..se do prostoru mezi britskou a americkou flotilou, a Indickým loďstvem a indickými břehy, vřítily sovětské raketové křižníky, a vynořily se sovětské jaderné ponorky…. otevřely svá odpalovací sila, a demonstrovaly tak připravenost zničit britské i americké letadlové lodi jadernými raketami pokud od svého záměru plout k indickým břehům a bombardovat neustoupí. Admirál Dimon Gordon, velitel bojové skupiny britských letadlových lodí, jak ruské odhodlání viděl, stručně rádiem oznámil veliteli Sedmé americké flotily: “Pane, jsme tu příliš pozdě. Už tady jsou ruské atomové ponorky a velká flotila jejich lodí.” A zahájil plnou parou ústup za Madagaskar. Osamocené americké 7. loďstvo se polekalo, že jim Sověti potopí jejich pýchu, největší letadlovou loď světa jadernou CVN-65 Enterprise, a zmizlo do bezpečí Pacifiku. Číňané, kteří to viděli, pochopili, že když na Indii zaútočí, jak slíbili USA, Sověti vpadnou do ujgurské provincie Sin-ťiang, a ta se odtrhne. Rozzuřený Nixon se pokusil ještě osvobození Bangladéše a jejímu odtržení od Pákistánu zabránit svoláním OSN, a USA dvakrát se svými spojenci v Radě bezpečnosti schválily rezoluci nařizující Indii přerušit osvobozování Bangladéše, a stáhnout se na své území. SSSR oba pokusy USA vetoval. A za pár dní indická armáda osvobodila metropoli Bangladéše Dháku, a Pákistán uzavřel mír. Indie si od té doby pamatuje, že se na Ruské přátelství může vždy spolehnout, a že Rusové neváhali riskovat jadernou válku, aby ochránili Indii před britským i americkým bombardováním, a zachránili jí před porážkou! Bangladéš je od té doby svobodným státem a mezi Ruskem a Indií panuje velké přátelství.
   Nikde jsem to nečetla, jestli se to fakt stalo. Některé indické weby tvrdí, že stalo a tvrdí to i lidé v diskuzích.
   Patrně i proto se Američané drží dost od Ruska.

   1. Lid potřebuje legendy. Češi takové a Indové makové. Vyznat se v tom dost dobře nejde. Legendární příběh je zajímavější než skutečný.

 18. A jitra jsou zde tichá.
  Sestřička mě píchá;
  vždy si vezme ostrou jehlu
  píchne do mě, píchne Švehlu
  píchá jako pominutá
  píchla by i do mamuta.

 19. Dobre ráno. Já bych to zas tak nehrotila.
  Česká povaha je asi do jisté míry specifikum , ale za vývojem kdekoliv na světě stojí obecně lidské snahy o získání nějakého prospěchu a to nejčastěji v oblasti materiální nebo vlivové. A takto to má člověk zakódované od přírody. Musí.
  Do politiky vstupují jedinci se silněji vyvinutými pudy a výraznější schopností přesvědčit druhé o výhodách spolupráce a podpory. A jiste musí pocitat i s možností, ze nebudou ocenění, docenění a ze dostanou přes hubu.
  Proto si dovoluju povzdechnutí, že dnešní článek v této pohnuté době je demoralizující a kromě lamentací nad lidskou povahou a historických exkurzů nic nepřinese.
  Vidlaku, já Vás “znám “ jen par týdnů a vážím si Vaši odvahy a Vašich myšlenek. Ale burcujte, organizujte, hledejte cesty. A neupadejme do malovernosti s příklady mrtvého legionáře…

   1. Nekolik poznamek o problemech a postaveni vudci osobnosti ve spolecnosti , v narode a jeho /jejich, uloha.
    – Spravna orientace o situaci.
    – Pomerne znacne organizacni schopnosti.
    -Vyber schopnych kolegu.
    -Volnost vnitrni diskuse o smeru cinnosti.
    -Kazdodenni citliva reakce na vyvoj pritomne situace a pohotove vyuziti vsech moznosti , ktere se naskytaji ..
    -Zadne pochyby o sobe o smeru vyvoje o maximalnim usili, za dosazenim cile.
    -Zadne poucovani ,stiznosti , bedovani na adresu tech , ze nejsou jak by meli byt ,kteri se jeste nepridali ,vahaji, vudce ,nepochybuje ,ale strhuje ostatni energii ,vuli k vitezstvi a predklada jednoduche symboly ,prapor ,symbol/ly, hesla , ktere sjednocuji a shromazduji spolu s jednoduchou taktikou boje a kazdemu zcela jasny cil.
    -Verejne a caste diskuse.
    Od zacatku bez klickovani , stale stejne ochota, stejna pravidla vedeni boje za vitezstvi.
    – Medialni zakladna ,dulezita pro kazdodenni co nejsirsi informativni praci ,k jednoznacne podpore a vymezeni jasne cesty k vyvoji za osvobozeni populace statu.
    -Zcela presny obraz , spolecnosti /statu , vudce predklada vsem plany ,ktere po ziskani moci bude a hodla realizovat a /guidelines/ pevne a nemene realne ,prakticke ideje ,ktere poslouzi jako zaklad a pruvodci , pro dalsi vyvoj do budoucnosti ..
    -Vypracovani a podrobnych politickych ,hospodarskych a vnitropolitickych planu na rozvoj i uvnitr spolecnosti . Struktura moci statu a jejiho udrzeni.

 20. Takhle vypadá vesnice, o kterou se delší dobu obě strany přetahovali.
  https://t.me/bolshiepushki/1768
  A za první světové a v ruské občanské nevypadaly vesnice a městečka lépe – některé přešly z jedněch do druhých ruk vícekrát, mrtvé nebyl čas pohřbívat, obě strany používali taktiku spálené země.
  V historii se to interpretuje jako zápas idejí či mocností o rozdělení sfér vlivu, v bojích to bylo jen o tom, kdo přežije daný den.
  Moje obavy, že na území Evropy se tohle nejspíš zopakuje, vzrůstají.

  1. Re: Králík

   Díky.
   Nějak jsem nepobral, proč mají na stropě kari síto. Asi ho mají přidrátkované k dalšímu sítu v betonu, nebo co to mají nad hlavou. Připadá mi, že by to šlo řešit levněji.
   Obecně by neměl být velký problém eliminovat takové hnízdo. Jejich síla spočívá v počtu, nikoli v jejich odolnosti či palebné síle.
   To ovšem odpovídá definici „našeho“ boje do posledního Ukrajince, co by spotřebního kusu.

   1. Kari síť drží folii a spolu částečně ochraňují posádku v interiéru proti ostrým úlomkům betonu při případném zásahu bunkru. Proti lehčím zbraním samozřejmě.

    1. Re: gKL

     Kari síť není samonosná. A v našich ekonomických podmínkách vyjde levněji lepidlo, které by drželo jak igelit, tak i izolant, který je nad igelitem.
     Ovšem na Ukradině to může být jinak.
     Anebo „vysoutěžená státní zakázka“, to taky známe…

   2. Targus: velké pevnosti jako Maginotovu linie a naše těžké opevnění z 30. let nemá smysl budovat proti současným zbraním. Každé opevnění jde prorazit. Jde o čas. Kyjev věří, že bude tím bojem na zdrzenou ve městech získá čas až dorazí zazracne zbraně od USA a , Británie. Z toho plyne, že dodávky si zbraní válkou nezkrati k rychlému ukrajinskému vítězství, ale jsou použity jako ospravedlnění dalsich týdnů bojů, obětování mnoho životů a důvodem, proč vládne pocit v Kyjevě, že na diplomatickém poli nemusejí ustupovat Je to klamné cynické vzbuzovani naděje. Rusové lákají další ukrajinské jednotky je vstupu do úzkého otvoru polouzavreno kotle před hlavně svých děl vyvoláním dojmu, že sami melou z posledního. Západ vyvolává dojem, že situaci zachrání dodáním moderních zbraní. Akorát že jich dodává dost k pokračování války ale ne dost k porážce Ruska. Rozdíl je, že když klame nepřítel, je to přirozený ale od těch, kteří se prohlašují za spojence, je to proradné. Síla toho ukrajinského donbaskeho opevnění je v tom, že mají protitankové rakety, drony, minová pole, informace ze satelitů atd. A přitom je opevnění takové řídké, že i bombardování mnoha hektarů může zničit jen pár pozic.

    1. To opevnění budovali od roku 2015, rozhodně tím nechtěli jen získat čas na dodání wunderwaffen (hnusné slovo, navíc ho Němci vůbec nepoužívali, byly to zbraně odplaty neboli Vergeltungswaffe, proto V-1, V-2, V-3, nikoli W-1)

     „Akorát že jich dodává dost (zbraní) k pokračování války ale ne dost k porážce Ruska.“
     Všechny státy co podporují Ukradinu nemají dost zbraní na porážku Ruska konvenčními zbraněmi.
     Bylo to dobře vidět, když Ukradinci zveřejnili seznam zbraní, co potřebují k porážce Ruska. Jen houfnic chtěli tolik, kolik jich mají US Army a USMC dohromady.

     1. Zdalky to vypada ze Zeli , chce to samy jako Putin ,odzbrojit poradne NATO a zapad a vsechny ty podesy ,ktery se nejak utrhli a nejak pobihaji a silne krici..
      Neda se rict, ze by se o nedarilo..Taky je financne uklidnit a nedat jim potraviny ,aby si je hladovy a zbidaceny populace na chvilku pucili..

      1. At ma kazdej strategickej cil , jakej chce, nebo ne, nebo jinej , ja vim , ze nejde o Kyjev se Zelim , kterej dost pomaha , ale predevsim o nejvic strategickou Odesu.
       Mne nezajima, jestli si to rusove uvedomujou , nebo ne.
       Nebo proc tam nejdou a nejdriv.

       1. Paw: Neumím si představit, jak by Rusové chtěli Oděsu dobýt bez jejího zničení. Je pro ně příliš významná pro ruskou kulturu i propagandu, aby z ní udělali jen trosky. Možná doufají, že si vynutí mírovou smlouvu, která jim Oděsu vydá bez boje, tomu moc nevěřím, ale nevím, jak to skončí.

        1. Já mám názor, že v Oděse už od carských dob kontinuálně vládnou místní gangy a z nich vzešlá oligarchie. Byl to vždy takový stát ve státě. Po upálení odborářů se stáhli do ilegality, ale jakmile bude Oděsa odříznuta od Kyjeva a jeho pžípadných posil, sami si velmi rychle a krvavě udělají pořádek s dnes vládnoucími majdanity a vše přejde do starých kolejí. Nikdo nemá šanci to změnit.

         1. Nemesis: Jsou tam taky nekonečné katakomby. Podzemí tam existuje doslovně i v přeneseném smyslu slova. Povstání by bylo možný až při obklíčení města. Tohle se často používá jako důkaz, že s Ruskem nikdo nesympatizuje ve městech jako Charkov, že se město brání. Realista by si přiznal na rozdíl od novinářů a euroliberálů, že ta proruská část mlčí a čeká. V době nadvlády SBU a obsazení města jednotkami ze západu země hodně lidí radši předstírá souhlas. O jejich pravém politickém uvažování to nic neřekne. Problém je, že Západ lže sám sobě, když si nechce přiznat, že ukrajinští vojácí bojují za svá města, ale separatisti říkají tohle taky. Jedni za Kyjev a druzí Doněck, protože se nepodařilo vyjednat nějaký kompromis v podobě autonomie v tak rozdělené zemi. Místo toho je propagandisticky pohodlnější psát o tom, že separatisti se skládají z neoficiálně přítomných ruských vojáků bojujících jen pro peníze a z nedobrovolně odvedených mužů z Donbasu, kteří by se nejradši ukrajinské vládě podřídili. Tomuhle mainstream chce věřit.

          1. Velmi spravne a dobre. A.
           Svet se zase pohnul ,bez povsimu, kdyz Putin predava nektery tam kam patri a jeste zacal vozit ty hlavni lhare a zlocince do Ruska
           a k potrestani…
           A na zapade cumi /a nic najednou zadny zastani/,na nejen osud tech privrzencu..
           Kdyz blizsi, ta kosile osudu..
           Spatnyho ztlupovani.

     2. Crusader: Původně chtěli nejdřív zadržovat separatisty i pomocí opevnění a potom byl úmysl v té pevnostní oblasti nahromadit dost sil a zásob pro útok na Donbas. Věčně zadržovat šlo omezené síly separatistů ale ne velkou armádu.

      Zázračné, protože pořád hlásají Arestovyč a jemu podobní, že je potřeba získat čas a potom situaci zachrání technika z USA. Až bude nejhůř, proto to má být zázrak.

 21. Kdo Vidláka inspiroval? Xenie? Věslav?
  Godot říká “já ne”. Já jsem zase naučený, že za všechno špatné můžu já. Tak já?

  1. Kdo ze zdejších výtržníků Vidláka inspiroval si nevybavím, ale jeho jméno přímo použil.
   Má po sobě pojmenovaná kasárna a sochu (ne ten výtržník, ani Vidlák, ale Švec)
   —–

   Jinak – neexistuje příběh či vznešený čin, který by se nedal dezinterpretovat jako podlý, ani podlý čin, který by nebylo možno dezinterpretovat jako vznešený!
   Autor knihy Doznání, odsouzený ve zinscenovaném procesu v padesátých letech popsal, jak za ním přišel vyšetřovatel a zeptal se ho, na jaký čin je ve svém životě nejvíc hrdý. A pak jej převyprávěl a udělali z něj základ obžaloby v procesu, v němž šlo u trest smrti.

 22. By Lu Lina
  On 23.6.2022

  Dlouho jsem nic nenapsal, což některé z Vás poněkud znepokojilo. Znovu děkuji všem, co projevili starost o mou osobu. Z těchto řádků lze odvodit, že jsem ani neumřel, ani nebyl v zájmu zachování svobody slova zbaven svobody. Jen teď nemám chuť psát, což se, jak někteří asi víte, nestalo poprvé. Tento stav zpravidla nastane, když pocit marnosti dosáhne kritické hranice. A větší marnost jsem od roku 1989 ještě necítil.

  Ale nezoufejte, já se vrátím. Jen zatím netuším kdy. Dost by pomohl třeba zdařilý puč, revoluce, či další defenestrace.

  http://nonserviam.cz/

  1. Helejte , Lulu ,napiste !! zas neco vyznamnyho vo tom treba, jak nemate chut psat!!
   To je pocteni ..Uz dloho sem necet, neco tak zajimavyho a moudryho.
   Se mi ulevilo,uz sem chtel bejt hlubce hrobove zoufalej..
   Ty radky mne odvozenim, zachranily..
   Beru si k srdci , ze sice nemuzete a ze netusite psat vubec nic, ale neprestal jste ve skrytu duse touzit abychom, MY !!! ,tedy ty jiny,/vy ne/,nezahaleli a zdarili mezitim nejakej te pucik , revolucicku nebo aspon defenstracky.. Pro vasi utechu a balsam na vasi dusi.
   To je primo pocta ,co nam , zatim ,kriticky neohranicenym ,sverujete na starosti.
   Nez se dostanete ze sparu citeni tech zalostnych marnosti..Preji vrele nezhrouceni..
   To je taky strasny utrpeni..Nekdy pomaha a ulevi se, prevlict do satu opacneho pohlavi.

 23. Legionáři jsou pro mne stále větší záhadou. Protože bojovat v žoldu samoděržaví proti konstituční monarchii mi nedává žádný smysl. Přitom přesně to dělali legionáři až do zhroucení carského režimu. Pak pro změnu
  část z nich bojovala po boku bělogvardějců a zahraničních interventů proti bolševikům.

  Stejně tak mi nedává smysl sebevražda plukovníka Švece. Kdyby býval zastřelil politického konkurenta Vodičku, aby obnovil kázeň, to bych pochopil. Ale zastřelit se, protože se mi vzbouřilo vojsko, to je spíš projevem lability.
  Ostatně – kdyby se býval vrátil, dostal by další ránu v podobě faktu, že RČS byla do r. 1929 francouzským protektorátem a celý genštáb byl plně v rukou Francouzů.

  1. Na tohle mi dal odpověď děda. Odveden v r.1915, na ruskou frontu převelen počátkem r. 1917, pak zajetí, potom střídavě u bílých a rudých a mezitím schován ve vesnici jako civil, potom v legiích, pak práce pro Japonce, putování po USA, na závěr vyhoštění z USA a cesta postrkem na české hranice. Děláš všechno pro to, abys přežil.

   1. Skvěle!
    Už ji mám na knižním disku.
    Děkuji velice; kamének zapadl do mozaiky úplně přesně.
    ————————————————————————–
    Od str. 125, kde začínají důležité souvislosti.

     1. Galuškova knížka nemá s konspirací pranic společného. Všechno to jsou lépe či hůře ověřitelná historická fakta a souvislosti.

   2. To je škoda, že jste to nezkoumal. Pak byste totiž zjistil, že autor velmi zdatně mlží a raději se nezmiňuje o faktech, která se do jeho pohádky nehodí. Ostatně je to vidět hned na první straně knihy, kde předstírá, že do PTP šli kriminálníci a KAN vydává za jakousi vlivovou chobotnici rozlezlou po úřadech i školách. Samozřejmě čtenáři v Rusku toto čtou s radostí, ale my máme možnost si ještě popovídat s lidmi, kteří rok 1968 zažili. U Legií je to v tomto směru komplikovanější, ale dokumenty sehnat lze a ty snadno rozbourají jeho konstrukci. Například se podivuje, proč tedy naše jednotky neopustily Rusko severní cestou. A ony opouštěly, to byl totiž prvotní plán, ale první ešalony, které k Murmansku odjely, ukázaly, že tudy cesta nevede.

    Jinak k původní otázce: Já bych to u legionářů také viděl buď na snahu přežít nebo na to, že se jako prostí lidé neorientovali. Ono nedává moc smyslu bojovat za lepší budoucnost svého národa tím, že se vstoupím do armády země, která na svém území jiné národnosti silně potlačuje, abych bojoval proti zemi, která měla v té době jednu z nejlepších menšinových politik. Poláci měli možnost na vlastní kůži porovnat přístup Rakouska a Ruska a také zakládali legie – proti Rusku.

    1. Já ten materiál ani náhodou neobhajuji, nicméně mlží dnes kdekdo. Uvítal bych, kdyby někdo poukázal na lži, které nejsou totéž co mlžení. Třeba například zrovna o ruském zlatu a té Legiobance.

     1. Legiobanka někde musela získat majetek, dost měli legionáři z ovládání Sibiře, sice jen chvíli, ale dodnes v některých částech Ruska obyvatelé Čechy nesnáší, říkají jim psi – suky a to je dost sprostá nadávka.
      Pak ten poklad údajně spadl do Bajkalu, nevěřím, že by ho dodnes nenašli, techniku mají, Bajkal je dávno prozkoumán.

     2. Ano. Legionáři si domů vezli zlato. Nějaké společné, ale taky jako jednotlivci. Když přijeli, Sokolové jim ho na nádraží zabavovali. Můj děda byl ruský legionář. A babička Sokolka. Svět je plný paradoxů …

     3. No tak například je lež, že PTP byly trestné prapory pro odsouzené vojáky a že šlo o údernou sílu Pražského jara. Autor zcela záměrně vytváří představu něčeho jako SA prosazujícího Pražské jaro, složeného ze spodiny. Také opakuje lži z dob SSSR, že před jejich zásahem už na našem území operovaly divize US armády.
      Co se týče legií, těch výmyslů je tam spousta a autorovi vůbec nevadí, že to kolikrát ani nehraje časově. Například píše, že legie dopravily po jimi kontrolované transsibiřské magistrále do Moskvy na setkání s Prozatímní vládou anglického agenta z Vladivostoku, jenže v době Prozatímní vlády (1917) do českého ovládnutí magistrály ještě rok chyběl. Jeho ekonomická data o ukradených hodnotách jsou zjevně mimo mísu, stačí si spočítat, kolik vlaků by muselo k odvozu jezdit, a kolik lodí by bylo třeba na přepravu z Vladivostoku do ČR.
      Takhle by se dalo pokračovat kapitolu po kapitole. Zajímavý je třeba jeho výklad, že u nás žili Češi v harmonii v době první republiky a také v době protektorátu (!), zkazil to až Beneš po roce 1945. Myslím, že lepší indicii o záměru pisatele je zbytečné hledat.
      Je to prostě prolhaný pamflet. Občasný nugetek zajímavé informace nestojí za prosívání, k tomu se dá dostat mnohem snadněji ze zdrojů, u kterých je poměr lež/informace výrazně nižší.
      Že takhle píše Rus mě nikterak neuráží, každý národ si o sobě pěstuje iluze (náš nevyjímaje, například v běžně šířené a akceptované pohádce o první světové válce a posléze vzniku naší republiky toho nepravdivého také najdeme dost). Smutné je, že se najdou Češi, kterým tenhle hanopis na vlastní národ z nějakého důvodu konvenuje.

      1. No, lodí bylo asi 40 a fakt to nebyly žádné pramice: https://czwiki.cz/Lexikon/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_legie#Evakuace
       Některé z nich jezdily kyvadlovku, některé byly vraky, které přežily sotva jednu cestu. Nicméně jimi bylo přepraveno cca 62 000 lidí a v článku neuvedené množství zboží (to přepravovaly tři japonské nákladní lodě).

       No, a tady – https://www.obec-cizkov.cz/cs/cizkov/historie/jak-jsem-prozil-valku-7/R55-A3061/ – máte zmínkovitou autentickou ukázečičku toho, jak legionáři kradli i obchodovali během „záchrany holých životů“.

       Já se, pH, obávám, že spíš Vy si prostě idealizujete určité období a osoby.
       Nemám Vám to za zlé; já to pro změnu dělám vůči vrcholnému středověku. Žít bych v něm ale nechtěl a už vůbec ne jako řadová lopata.

    2. – Většina příslušníků PTP BYLI kriminálníci a/nebo primitivové nepoužitelní na nic jiného než na poponášení lopaty. Proto se mezi nimi cítili „lepšolidé“ tak diskomfortně a poníženě.
     – KAN BYLA ještě nedávno VELMI livnou organizací sekerníků. Pokud na ústředních orgánech státní správy – vč. nejvyšších ústavních orgánů – nepůsobil přímo, byl ještě krátce po přelomu tisíciletí zastoupen „Asociací státních zaměstnanců“, což byla „odborová organizace“ mající za úkol eliminovat nepohodlné zaměstnance.
     – Galuškova kniha NENÍ o r. 1968, ale o tom, jak postupně objevoval to, co k němu vedlo. To je škoda, že jste si ji nepřečetl a jen jste přejel titul a jméno autora.
     – No, legionáře zanechali jejich „západní spojenci“ poté, co je použili na nejhorší práce, jako obvykle osudu a tak se o sebe museli nějak postarat sami. Sice se postarali, ale dobré jméno si tím v Rusku nezískali; zejména ne „bílí“ legionáři. Obě party – rudí i bílí – se chovaly jako hordy nejhorších banditů a na spoustě míst kolem Transsibiřské magistrály na ně dodnes vzpomínají s upřímnou a nehynoucí nenávistí.
     Takže Galuškovu konstrukci nebourá nic.
     – Švec nebyl žádný „prostý lid“ a už vůbec mu nešlo o holé přežití. Do carského Ruska odešel jako vystudovaný učitel učit tělocvik na lycejích a kadetkách již v r. 1911 a v r. 1915 se dobrovolně nechal nalejt do carské armády.

     Poslední větě vůbec nerozumím. Jako, že Pšonkům přišla násilná R-U germanizace a ungarizace přijatelnější než rusizace? Je to možné; oni byli a jsou furt divní.

  2. Občan: odpor k Rakousku-Uhersku ještě neznamenal, že všichni chtěli zavadet samoděržaví. Legie se vytvářely kdekoli na druhé straně fronty a taková Francie byla republika. Někdo se ale ocitl v zajetí na ruské straně. V létě 1914 to Habsburkové v srdcích dost Čechů prohráli. Hrozilo, že vítězství Trojspolku vymaže většinu úspěchu národního obrození. Rakousko by bylo zničen Německem i v tomto případě viz Von Neumannová koncepce německé střední Evropy. Proč by měli Češi bojovat za pangermanstvi proti Slovanům? Jediná fronta, kde bylo nějaké nadšení do boje za císaře byla italská, kde Italové sympatie tehdy neměli. Plukovník Švec věděl, že zastřelit Vodičku by nestačilo. Vzpoura už zasáhla většinu jednotky. To nebyl problém jednoho buřiče. Švec tehdy musel promyslet víc možností a asi neviděl jakoukoli jinou jak s nadějí na úspěch. Co se dělo potom je už jen následek toho, že legionáři uvízli v rozpadajícím se obrovském impériu, kde najednou si různé skupiny bývalých carských vojáků začaly jít po krku. Chtěli pryč a když se dozvěděli o vyhlášení republiky, komu by se chtělo umírat daleko v cizí občanské válce? Jenže Trockij to nechtěl pochopit a pokoušel se je zadržet a tím je donutili k obsazení magistrály.

  3. Legionáři měli zabrat ruský zlatý poklad, o nic jiného nešlo. V té době se ztratil i rumunský zlatý poklad a kde asi skončil?
   V Americe, Japonsku také něco zbylo. Rusko mělo být rozebrané na menší části, prostě kolonie. To není žádná konspirare, to je prostý fakt a směřovali k tomu i po pádu SSSR. Už měli Rusko rozparcelované.
   Nepodařilo se to, vždy se najde někdo kdo tyhle machinace zvrátí.
   Dyť starý Kissinger ani nic jiného nemluvil.

   1. Psal sem vo zodpovednosti vsech vrchnosti za provadeni zmen k lepsimu..
    Zadna vrchnost si takove prilezitosti nenecha ujit..
    K videni na obou stranach ted.
    A prej Legie ukradli ruskej poklad plnej ceskych historickych minci a zlatych predmetu z nasi minulosti o to vzacnejsi..
    Ted Usa predevsim kradou ,kdemuzou i nemuzou a taky zlato.
    Rusum. Ale rus je lhostejnej a vi.
    Nas zlatej poklad vodvezenej do Lodyna v 38 ,dopravili bez prodleni odtud ihned Hitrelovi..Byl na pokraji zhrouceni.Jak dopad s pokladem..
    Germani co nemaj nikdy dost, zase ukradli nas zlatej poklad a ted maji za trest Scholtze, Habecka a tu Beerbock a dalsi.
    A skudlivyho s plynem a zase rusa navrch, na krku.
    Nechci bejt skodolibej , ale to prokleti na nas poklad a na chamtivost ,je uplne jasny..
    German kdysi uctive pozadal o „svuj“ zlatej poklad pred casem ,ale bylo mu sdeleno ,ze muze pouze zahlednout ten poklad az za 5 let ,v 2021.
    Ted vsechny staty prchaji financne ze strachu z vokradeni ,nejdal pryc z Usa.
    K rusovi , kde sou najednou velky poklady na kseft k mani.
    Pac je ted nejakym rizenim osudu bohac a nekrade.
    Budiz pochvalena Vyssi Moc.
    Z celyho vlaku s ruskym zlatym pokladem ,kterej strezili rusove uvnitr a vojaci okolo se ztratili dve male bedynky jenom.
    Neni nad to , je to predevsim nad zlato ,kdyz nekdo mluvi a vi aspon trochu ,vo cem..

 24. Nic ve zlém.

  Pane Vidláku, nic ve zlém, ale Josef Jurij Švec přišel s plánem, jak se z beznadějného postavení probít ven. Ovšem za cenu značných ztrát.

  Od našeho lídra nečekám důkaz čistých úmyslů, ale plán, jak se z beznadějného postavení probít ven.

  Plán, co udělat zítra, za týden, měsíc rok.

  Který lídr má na to koule, aby odešel z energetické burzy, aby uzavřel dlouhodobý kontrakt na plyn, je jedno jestli trubkový, nebo kapalný?

  Dlouhodobý kontrakt zajišťuje lepší cenu.

  Levné energie umožní konkurenceschopnost našeho průmyslu, zaměstnanost.

  Lidé raději utratí peníze za umění, služby, než řešit, jestli budou mít peníze na jídlo, nebo teplo, případně kde bude Charita vydávat polévku pro chudé.

  Rozkládat rukama umí kdejaký Fiala, ale zvednout prapor, a zavelet „k pumpám“?

  Víte o někom?

    1. Nedávno zesnulý Břetislav Olšer napsal podle pramenů toto:
     „Důstojníci Karel Kutlvašr a Josef Jiří Švec ignorovali zákaz velitele volžské fronty Stanislava Čečka, že mají bránit důležitou železniční křižovatku v Samaře, protože riziko, že výpadem do 150 km vzdálené Kazaně k zabrání ruského carského pokladu mohou být jednotky zničeny, bylo vysoké, přesto se pro poklad vydali.“
     Josef Švec nebyl důstojníkem na svém místě, ignoroval rozkazy, jednal svévolně a jeho vojáci to věděli. Výpad do Kazaně bylo fiasko a stál mnoho zbytečně mrtvých legionářů.
     Vyčerpaní legionáři nechtěli umírat za cizí zájmy a nezajímala je občanská válka v Rusku. Chtěli do Francie bojovat proti Německu a Rakousku. Proto také do legie vstoupili.

     1. Chteli do Francie ,nebo to chtel Masaryk a Benes ? Tam ,vycerpani bojovat za cizi zajmy..Nechteli domu ? Ani trochu..
      Osvobodit vlast ,sve rodiny ,Cesky narod ,od habsburka.
      A osvobodit od taky sudetskych germanu …A 300 jejich lete poroby.
      Nebo si je ponechat , jeste se hodi..

   1. A kde berete tu jistotu, že po opuštění Burzy se minoritní akcionáři nebudou soudit? Že se nenajde úplatný soudce, později arbitr, a nepřiklepne miliardové odškodné vzor „16 miliard pro Diag Human“, či „21 miliard pro TV NOVA“? Nyní to mohou být desítky či stovky arbitráží takovýchto akcionářů, kterým stát znehodnotil jejich investici. Protože oni mohli prodat draho elektřinu na Burze a nyní je stát dotlačí, že ji budou prodávat za zlomkové ceny českým domácnostem?

   2. Blbý je, že pan doktor obojího práva nikde v tom svém projevu neříká JAK to chce udělat. V programu také ne.
    O dlouhodobých smlouvách na dodávky plynu (s kým?) jsem v programu nic nenašel. Zato tam byla tahle „perla“ – „Vytvořit z ČR evropskou velmoc v energetice. Vývoz jen energetických přebytků, domácí spotřebu uspokojit přímo, bez zahraničních burz, prostředníků a spekulantů. Snížit surovinovou závislost na dovozu racionálním využíváním vlastních zdrojů. Levná energie jako konkurenční výhoda pro české podnikatele na evropském trhu.“ – „energetická velmoc“ je absolutní nesmysl a opět chybí JAK to chce provést.

    Pan doktor také neříká, co bude s jeho aktivními šesti obchodními společnostmi jako třeba realitka „Trojská 132 s.r.o.“ nebo fitko „Supertelo.cz s.r.o.“ nebo realitka“Xalu, s.r.o.“…

    Advokátům prostě nevěřím tak nějak z principu. Soudcům a státním zástupcům jakbysmet.

  1. Naší smůlou je neschopnost rozlišit podstatné věci od podružných.

   Neumíme rozlišit zrno od plev.

   Je podstatné, co chtěl Josef Jurij Švec, nebo že nám hrozí energetická a potravinová chudoba?

   Média po měsících lhaní připravují veřejnost na vojenský kolaps Ukrajiny.

   When the Lies Come Home
   Když se lži vrátí domů

   Možná si ještě pamatujeme na urychlený odchod našich spojenců z Afghánistánu, kdy to neoznámili nejen místním vládcům, ale i některým spojencům a tlumočníkům.

   Co riskují oni?

   Nic.

   Co riskujeme my?

   Můžeme zůstat bez surovin?

   Komu dají přednost oni?

   Tchaj-wanu, nebo Litvě?

   „Vysoké ceny energií, ohrožená bezpečnost dodávek energií povede ke krachu těchto firem, nebo k přesídlení do jiných zemí (např. v USA jsou ceny energií třetinové, poloviční než u nás).

   Nedojde-li urychleně k nápravě, budou muset naše firmy masově propouštět, tudíž můžeme očekávat stovky tisíc nezaměstnaných.

   Firmy, které nevyrábějí, neprovozují svoji činnost, nebudou odvádět daně, nejen z příjmu, ale také na sociální, zdravotní, důchodové atd.“

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Do-podzimu-kolaps-Vyznamni-podnikatele-usporadali-seslost-Bez-Fialy-Alena-Vitaskova-ma-zpravy-ktere-otresou-celou-zemi-706033

   „ Klavec považuje snahu EU o bojkot ruské ropy za nereálnou, každá země má podle něj jiné potřeby a zájmy a myslí hlavně sama na sebe.“

   Kolaps EU! Bezpečnostní analytik se dívá za plán von der Leyenové. Mrazivá budoucnost.

   1. „Habeck v rozhovoru varuje před tím, že v případě nízkých dodávek ruského plynu by v zimě muselo dojít k pozastavení některých průmyslových odvětví.

    „Podniky by musely zastavit výrobu, propustit zaměstnance, zhroutily by se dodavatelské řetězce,“ varuje Habeck i před tím, že lidé by se zadlužili, aby mohli zaplatit účty za topení.

    „Zchudli by,“ řekl. Domnívá se, že jde o součást strategie ruského prezidenta Vladimira Putina, jak rozdělit zemi. Putinovy plány dle jeho slov nesmí vyjít.

    Habeck v rozhovoru varoval před tím, že veškeré dopady nedostatku suroviny nebude možné utlumit.

    Podle ministra financí Christiana Lindera je však možné počítat s daňovými úlevami, které by měly být poskytnuty energeticky náročnému průmyslu.

    V Německu je v současné době vyhlášen druhý ze tří varovných stupňů krizového plánu pro dodávky plynu, takzvaný stav výstrahy.“

    Zhroucený průmysl, propouštění, bída. Německo se děsí nedostatku plynu, ministr otevřeně hovoří o průšvihu

    1. A přitom by stačilo domluvit se s gazpromem a rozjet NS2. Nabídku obdrželi. Ale nafoukli tu propagandu do takových rozměru, ze nechají lidi mrznout a hladovet.
     Je to šílenství v přímém přenosu, někdo tu zmínil válku Roseovych… ano, zacykleni se v prizivovane nenávisti v zákopové pozici, ikdyz na výsledek to nemá vliv.
     Takhle vychází, ze cílem sankci od počátku není oslabit Rusa, ale nechat pojít Evropu.
     Jinak by stačilo svolat summit EU, dojít k reálnému závěru,, že hrozí kolaps a katastrofa, povolat odborníky, kteří to osvětlí analýzou, jakoze s těžkým srdcem to odhlasoval a tedy v tíživé situaci obnovujeme dodávky. Tečka. Par aktivistů by řvalo, Boris zuřil, Zelensky zmizel z UA a lidi si zas v klidu sedli k TV. A na Ua by se přestalo válčit.

     1. Tak vy byste svolavala ten summit EU ,zrusila sankce a dochazela k zaveru ,jo , ze hrozi kolaps a katastrofa , jo a komu.,ze to hrozi???
      Nam? Jo !
      A koho z nich to asi zajima?? Jmenujte aspon jednoho.

  1. Proboha, ještě sem tahejte nešťastného kluka, úplně zblblého z politiky, a s nějakým mesiášským komplexem. Škoda jeho života, o který přišel zcela nesmyslně.
   Netřeba nám hrdinství a gest (neřku-li vysílání signálů), třeba nám realismu.

   Horáková? Odpovím vám hláškou z jednoho filmu: „A co Sacco a Vanzetti?“

    1. já vím

     P.S.
     ale s Váma jinak souhlas, příteli. Já jsem si toho jejího úletu taky všiml, tedy toho nám furt předhazovanýho odkazu Palacha. Horáková je však totální úlet, tedy v kontextu vidlákovo zamyšlení … ale mávl jsem nad tím rukou, to my blbíši děláme často, zvláště poslední dobou.
     P.P.S.
     i proto taky jsem docela zvědavej, kdo vidláka na Švece navedl.

     1. … protože jsem se chtěl pustit do vidláka, ale náš strejda o trochu vejš mi vzal vítr z plachet, takže zase zbejvá mávnout rukou.

     2. Blbíši, my máme doma s mojí podstřelenou Labutí takovou hru.
      Kdykoliv zazní z TV nebo rozhlasu otázka „kdo?“ (za to může, to udělal, to řekl atd.), zvoláme hlasitě na obranu důrazné „Já ne!“.
      To nejen při nějakém zpravodajství a pod., ale i při detektivkách či jiných kulturních veledílech.
      Takže na vaši otázku, kdo to Vidlákovi poradil volám ihned: „Já ne!“
      (Labuť nevolá, ta spí)

      P.S.: Ještě dotaz. Máte to také tak, že s přibývajícím věkem se vzájemná komunikace stále více odehrává ve sféře „hlášek“, ať už někde někdy zaslechnutých, či vlastní výroby?
      Modelovým příkladem je scéna ze Slavností sněženek, kde řezník (geniálně zahraný panem režisérem Krejčíkem) líčí dvěma žadatelům o zhotovení salámů svoji nenažranost, kde váhání nad tím, zda dojí v noci i druhou půlku salámu, si řekne „A hovno…“ a jde ji sežrat.
      Toto „A hovno“ s v celé naší rodině vžilo jako reakce na vlastní váhání a následné rozhodnutí.
      Teď, v tuto chvíli (03:12), vím, že mám v lednici skvělou tlačenku, ale že bych ji teď (se skvělým chlebem ze Zlivic a lahví piva) jíst neměl. Ale už si říkám: A hovno, a jdu nakrájet čerstvou jarní cibulku, aby to bylo jak to má být.
      Také řezníkova/Krejčíkova sentence o umaštění peřin našla u nás doma své uplatnění, když jsem si (už je to dávno) po jednom velmi dlouhém večeru s opravdu blízkými přáteli (přespávali u nás) vzal do postele čabajku k ukojení těch nejnižších žracích pudů. Usnul jsem při její konzumaci a do červena/růžova umastil peřiny. Ráno mě za bujarého veselí probudila Labuť, která přivedla i naše přátele podívat se na tu krásu a ohavnost v jednom.
      Od té doby to mám na tapetě, kdykoliv vezmu čabajku dom ruky (A hlavně mi neumasti ty peřiny).

      1. šťastná to žena = spí

       šťastnej to muž = tlačenka

       U nás:
       třeba dneska ráno, drobil jsem u snídaně a ucmrdnul jsem úplně náhodou kafe, jak jinak, žejo? Když uvážím co všechno se třeba děje na Ukrajině, dalo by se říci, zcela bezvýznamá maličkost. Takhle to však žena nevidí. Takže abych odpověděl na Vaši otázku:
       Ne, nemáme to stejný!!! S přibývajícím věkem se stále častěji ptám tý svý furt ještě ženy, jestli mám umřít hned, nebo někdy jindy. I ta její odpověď mě štve, prej, dělej jak myslíš, ale nejdřív si ukliď po sobě ten svinčík.

       Když válka, tak válka!

       P.S.
       A víte, kterej film má nejraději, to neuhádnete?………………………………………….Kramerová versus Kramer,
       zvláště tu scénku s tou odhozenou rukou poté, co spadli s tím lustrem a než umřou a …

       …a Vy na mě se spící ženou a tlačenkou, děte do háje, fakt neskutečný!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.