30 listopadu, 2022

Nekrm hydru

Je to evrgrýn mých textů v posledních dnech a týdnech… Nátlakové akce. Aby se nedemonstrovalo naprázdno a abychom dokola jen nedávali to úplně nejposlednější z posledních ultimát, že už konečně něco uděláme, ale nikdy neuděláme nic. Sametová past – protesty musejí být nenásilné, jinak ztratí legitimitu, ale to znamená, že i malá zavřená branka v drátěném plotě znamená konečnou. Jak protestovat, aby nám to dodalo odvahu k nátlakovým akcím? Jak to udělat, aby protesty sílily, aby aby měly smysl, aby to někam vedlo a aby lidé začali věřit, že organizátoři vědí, co dělají? Aby to nebyl jen takový happening, kdy si všichni užijeme dvouhodinovou sounáležitost a pak zase zapadneme do všedních životů, kde musíme zaplatit všechny složenky a je nám jasné, že to už dlouho nevydržíme. Jak to udělat, aby se Stonjeková nemohla ušklíbat, že jsme Milion chvilek s opačným znaménkem? Ona má totiž pravdu.

Minulý týden jsem tu začal hledat, na čem se všichni shodneme a co máme společné, bez ohledu na to, pod kterým pódiem demonstrujeme. Co máme společné i přes rozhádané organizátory a někdy podivné řečníky na Václaváku… Nabídl jsem společný zájem v podobě změny volebního zákona, aby půl procenta hlasů znamenalo každopádně jednoho poslance. Dneska v tom budu pokračovat a nabídnu vám nápad od Petra Štepánka, který se mi opravdu zalíbil.

Ale začneme od začátku…

Hele, myslím že se shodneme, že nám nevládne jenom Pětikolka, ale v podstatě Šestikolka. A ne, nemyslím Babiše, který je podle mnohých jen druhou stranou mince. Tentokrát myslím Českou televizi. To je přece ta instituce, která z kreténského premiéra dělá váženého pana profesora, z četařky Babinčákové pak skvělou ministryni obrany, která ušlechtile mlčí o korupčních kauzách hnutí STAN, odmítá si všimnout, že tu existuje nějaké protestní hnutí, odpírá mu přístup před obrazovku a o vyváženém zpravodajství nemůže být řeč.

Jsou to oni, kteří z vládního ožebračování dělají skvělou reformu. Jsou to oni, kdo mlčí ke všem energetickým otázkám, jsou to oni, kteří válku na Ukrajině komentují podle ukrajinské válečné propagandy. Je to Česká televize, která je nejméně vyvážená, nejméně objektivní, která z vlády dělá génie a z opozice blbečky. Jsou to oni, kteří před volbami vytahují ty správné kauzy, kteří některým kandidátům posílají seznam otázek , kteří některé grilují a jiným podkuřují. Člověk vlastně přemýšlí, kdo u nás vládne. Jestli vláda za pomoci České televize nebo Česká televize za pomoci vlády. Za našich sedm miliard korun.

Takhle to vidíme všichni ne? Je jedno, jestli jsme Zdeněk Koudelka, Rajchl, Vrábel, Havel, Majerová, Konečná, Vondráček, Landa či Vidlák. Česká televize je pevnou součástí vlády, je její nejsilnější zbraní, ale zároveň také nejslabší složkou.

A proto říkám, udělejme nátlakovou akci vysloveně Ghándíovského typu proti České televizi.

A aby nějací Cempeři nemohli říkat, že nabádám k něčemu nekalému, budu se teď dál jenom ptát:

Nemohli bychom udělat takový akční výbor, pro koordinaci této akce, který by připravil jednoduchou webovou aplikaci, kam by se mohli přihlásit odhodlaní občané, kteří chtějí změnu, ale nechtějí demonstrovat naprázdno, kteří by byli dostatečně stateční, aby nezaplatili rozhlasový a televizní poplatek? Ne sami, ne jako jednotlivci, protože s tím by si Česká televize ve splupráci s exekutorskou komorou snadno poradila.

Nemohli bychom vyhlásit, že se celá akce spustí, až se přihlásí (řekněme) sto tisíc občanů, kteří nechtějí jen naprázdno mlít pantem a nebojí se jít do trochy rizika? Nemohli bychom mít webovou aplikaci s počitadlem, která by dalším občanům dodávala odvahy, že už se první přihlásili a oni mohou také?

Nemohli bychom kolem toho napsat nějakou omáčku, že až se těch sto tisíc lidí najde, tak Česká televize dostane jedno skutečně poslední ultimátum, aby pustila naše představitele do televize a pokud to neudělá, tak výbor řekne „Teraz“ a spustí se to?

Nemohli bychom si připravit transparentní účet, kam by lidé ty ušetřené poplatky poslali? Sto tisíc lidí, to je dvacet mega každý měsíc. Za to by se dalo zaplatit hodně právních služeb pro ty, na které by si Česká televize zkusila došlápnout. Pokud by se této akce chopil někdo, kdo je JUDr – třeba Jindra Rajchl, nedokázal by třeba připravit návod, jak se bránit pokutě? Jak proti ní podat protest, jakých zákonů se chytit, prostě aby se ukázalo, že Česká televize si může došlápnout na sto lidí, ale na víc prostě nebude mít kapacity… a těch sto, o ty bychom se dokázali postarat?

Nedalo by se ještě před spuštěním celé akce podat radě ČT patřičné stížnosti, aby existoval důvod, proč neplatíme? Tady věřím, že by Petr Štěpánek, Petr Bohuš, Jana Bobošíková a Hana Lipovská mohli dát dohromady neurekom podkladů, kdy byl veřejnoprávními intervjuky porušen zákon. Kamion by se dal těmi lejstry naplnit.

Kdybychom se někdy koncem ledna či začátkem února VŠICHNI sešli na JEDNÉ velké SPOLEČNÉ demonstraci všech a tohle tam měli připravené jako nátlakovou akci, tak to bude skutečný nátlak dokonce i předtím, než se to spustí. Kdybychom za sebou měli sto tisíc odhodlaných lidí, tak to bude jiná diskuse s pány redaktory než teď, kdy se Láďa Vrábel nedostal ani přes vrátnici. To možná Dvořák sám zavolá členům výboru, protože nedej Bože, kdyby se něco takového opravdu podařilo, že? Jednak by každý měsíc bylo dvacet míčů v háji, jednak by se o tom nedalo mlčet a kdyby ti dezoláti chvíli s tím nátlakem vydrželi (zrovna v době, kdy bude národu kvůli energiím nejhůře) tak by se mohli přidat další, kteří dneska ještě věří, že se jich energetická (a společenská) krize netýká.

Ono to má i další výhody. Ukázalo by se, jestli je u nás někdo schopný zorganizovat důvěryhodnou stránku s postupem, návody, jak se bránit a podpůrnou službou pro lidi, na které si evropsky hodnotní českotelevizáci došlápnou. Jestli tu někdo budí skutečnou důvěru stát se opravdovým lídrem, protože udělal něco, co funguje a není to úplně blbé. Nemusí to být jednotlivec.

A také obráceně – ukázalo by se, jestli je v této zemi alespoň pár procent populace odhodlaných doopravdy trochu riskovat a nedávat jen panské rady na fejsbůku. Ukázalo by se, jestli jako národ, nebo chcele-li Alternativa, stojíme vůbec za to, aby se za nás někdo bil. Nebo jsme dobří jen k tomu, aby po našich zádech někdo vylezl ke korytu, protože ve skutečnosti žádnou odvahu nemáme, nikdy neuděláme nic zakázaného a jsme dobří jen na to, abychom zahodili svůj hlas ve volbách.

Ono to bude mít efekt hned pod tímto článkem. Hned se ukáže, kdo myslel svůj odpor vážně a kdo ho má jen jako folklór…

A teď další výhody…

V celé této akci se vůbec nevyskytují slova jako Rusko, Putin, komunismus, či fašismus. Nevyskytuje se v ní ani slovo Babiš. Při této akci nehoří ani popelnice ani auta. Nejsou při ní rozbíjeny výlohy a nedojde k úhoně žádný soukromý majeteček. Ale nátlak to je. Je to nátlak už ve chvíli, kdy se bude zobrazovat počitadlo, které ukáže, že denně přibývá tisíc lidí, kteří se už doopravdy nebojí a brzy nezaplatí. A vůbec bych se nebránil, kdyby se lidi mohli nejen přihlásit, ale i odhlásit. Ať se nespoléháme na bázlivé. Ať s námi jdou opravdu jen a jedině ti, kdo mají pro strach uděláno. Ať je to i tlak na organizátory, že nemohou ukázat ani náznak nesvornosti. Ať se doopravdy ukáže, jak na tom jsme.

A pokud by se to celé povedlo, tak je to zásah do nejcitlivějšího místa. Byl by to zásah do nedotknutelné instituce, která z kreténů dělá státníky a ze státníků kretény. Byl by to zásah organizace, která určuje, o čem se bude v naší zemi mluvit a o čem se mluvit nebude. Bez České televize by naši pětilháři spadli z nebeských výšin na zem. Ano, pořád by měli k dispozici propagandu, ale museli by si ji platit sami, ne z našich poplatků.

Naše šance je právě tam na Kavkách, protože o peníze jde vždycky až na prvním místě. A máme všechny nástroje, abychom to mohli uskutečnit. Jsme všichni dostatečně v kontaktu, abychom mohli snadno utvořit výbor. Máme mezi sebou právníky i ajťáky, aby to celé nebylo uděláno blbě. Můžeme snadno nastavit cíl – sto tisíc odhodlaných, což znamená, že spuštění akce nezávisí na egu několika jednotlivců, ale na odvaze národa. Je to snadno měřitelné počtem přihlášek. A kupodivu by na to i byly peníze – podle mě by ty nezaplacené poplatky bohatě stačily. Nepotřebuje to žádného bohatého sponzora, kterému je nutné být vděčný. Která strana dneska má sto tisíc příznivců, kteří by měsíčně poslali dvě stovky každý?

Tohle vypadá skoro jako hnutí založené zdola, že? Hnutí, které stojí na odvaze skutečných vlastenců, kteří osobně trochu riskují. Hnutí, které začne fungovat přesně ve chvíli, kdy se najde dostatek statečných a které bude provádět nátlak dávno předtím, než jich bude dost, už jen svou existencí a hrozbou, že by se to opravdu mohlo stát. Hnutí, které se připravuje zaútočit na to, co je v dnešním režimu svaté – peníze. A žádná výloha, žádné auto, žádná popelnice nepřijdou k úhoně. Takhle to dělal Ghándí, ne?

Tož dumejte, dumejte, nakolik je to dobrý nápad. Dumejte vy dole, jestli byste měli odvahu něco takového udělat. A dumejte vy nahoře, jestli si zavoláte a sestavíte výbor. Dumejte, dumejte, dumejte.

Já za sebe říkám, že jsem připraven pomoci, jak budu umět a zapíšu se do seznamu odhodlaných na první místo.

A zatímco budete přemýšlet, zde máte originální text od Petra Štěpánka:

Nekrm hydru! aneb Máme toho dost

Česká televize není tím, čím by dle zákona měla být! Má poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů, má přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a má také dbát na to, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech nebyla jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí.

Česká televize tato zákonná ustanovení dlouhodobě nedodržuje. Ve svém zpravodajství a publicistice naopak preferuje pouze jeden ideový a politický směr a jeho protagonisty ve svém vysílání zvýhodňuje. Nositelé jiných názorů jsou naopak selektováni, ostrakizováni, dehonestováni a stigmatizováni. Suma sumárum: Česká televize není nezávislým informačním zdrojem, nýbrž propagandistickým nástrojem.

To vše za situace, kdy povinností prakticky všech domácností je platit povinné televizní poplatky. Financujeme si tak něco, s čím nejen že nesouhlasíme, ale přímo něco, co nám škodí, neboť to narušuje volnou politickou soutěž a ničí demokratický právní řád, financujeme něco, co společnost rozděluje, namísto aby to bylo jejím spojovníkem.

Listina základních práv a svobod, jež je součástí Ústavy České republiky, ve svém článku 23 jasně říká: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“ U vědomí tohoto našeho nezadatelného práva proto jasně prohlašujeme: Máme toho dost!

Za této situace mají lidé plné právo na občanskou neposlušnost. Jestliže Česká televize neplní svoji úlohu a svoje povinnosti, které jí předepisují zákony České republiky, jestliže nectí informační vyváženost, objektivitu, pluralitu a všestrannost, a namísto toho funguje jako propagandistický a dezinformační tlampač pouze jednoho názorového proudu a jedné zájmové politické skupiny, občané mají plné právo vyjádřit svoji nespokojenost neplacením tzv. televizních poplatků, a to až do doby, kdy bude zjednána náprava.

Petr Štěpánek, 15. 11. 2022

199 thoughts on “Nekrm hydru

 1. Začíná se nahlas mluvit o tom že koncesionářské břemeno bude uvaleno i na všechny dohledatelné uživatele internetu. Zatím ale odmítnout krmení bestie může úplně každý kdo si o to oficiální cestou požádá. Tam kde je zbavení se TV neprůchozí kvůli neshodě se spolubydlícími tak tam stále ještě lze použít trochu osobní odvahy podstoupením jen hypotetického rizika za nelikvidační finanční postih. ČT ani její servisní organizace na odpírače žádné páky nemají, můžeme se o tom přesvědčit tak že kdyby nějaké měli tak by nepochybně tyto případy využili k široké medializaci pro zastrašení ostatních.
  A z toho co píšu výše taky dovozuji, že ještě zdaleka není tak zle a lidi co chodí povykovat na demonstrace zdaleka ještě nejsou v existenčním ohrožení. Finanční odříznutí státní propagandy legální metodou je to první účinné co je po ruce, a ani k tomu prvnímu kroku se stále ještě drtivá většina obyvatel neodhodlala a nevím jestli je to víc pohodlnost, apatie nebo bázlivost. Sázel bych si na tu pohodlnost. Jde tedy o to kdy většině obyvatel začne být skutečně zle.

  1. Řekla bych, že hlavně zde jde o pohodlnost nejen se ozvat, ale dokonce o pohodlnost změnit svoje osobní návyky – vyvalit se večer u televize a nechat se krmit čímkoliv.

 2. Dejme tomu, že by se nějak podařilo dosáhnout toho, aby ČT vysílala něco jiného než teď. Ale co konkrétně? Bude tahle samozvaná menšinová skupina nahrazena nějakou jinou samozvanou menšinovou skupinou?
  Demokratickým řešením by mohlo být nahradit „veřejnoprávní“ televizi televizí parlamentární, kde by vysílací čas byl rozdělen podle volebních výsledků. Ale se současnými neschopnými politickými stranami něco takového není možné, protože všichni víme, jakým obsahem naplňují jim přidělený vysílací čas před volbami. Do značné míry je to sice dáno tím, že ty přidělené bloky bývají příliš krátké na nějaký smysluplný obsah, ale v dnešní internetové době lze říci všem nespokojencům s obsahem televizního vysílání: nejdříve ukažte na internetu, že jste nějaký program schopni vytvořit, a teprve potom bude mít smysl hovořit o tom, jak ho dostat do terestrického vysílání.

  1. V TV by měly být agenturní zprávy. Nic víc. Redukce o 90% techniky i peněz. Privatizovat co zbylo – těch 90%.
   Pokud politické diskuze, tak mimo TV. Třeba u soukromníků – a platit si to. Ne ze státních peněz!

   1. Nebo zrušit bez náhrady. Vytvoří se registr poptavatelů po veřejné službě a to co zbyde z ČT a ČRo se schová za pay wall.

 3. Zkusím pustit televizi.
  Cosi mele řečí cizí,
  samý arab, muřín, vražda
  jasnou lží je zpráva každá.
  V reklamě jde pivo, whisky
  mluví na mě stydké pysky
  že vyhrálo kolorádo
  a že v kongu mě má rádo
  dětí jako smetí.
  Vláda pro ně letí.

  1. Zapomněl jste na Ukrajinu,ta jasně dominuje všem zprávám. Včera večerní zprávy na ČT 1 prvnich deset minut nic jiného,tak jsem to radši vypnulac

   1. Televizní zprávy.
    Neserem se s právy
    či s dobrými mravy.
    První místo ukrajina.
    Zelenský je zdravý.
    Venceremos u donbasu
    v kyjevě jak v kanafasu
    rusi mizí v úprku
    s reparací na krku.

 4. I když se hroutí režim, pokuty se stále vybírají.

  Když Vidlák včera otisk dříve opěvovaného autora jiskřivých myšlenek a ty se ukázaly jako pouhá pitomost, věřil jsem, že je munice hlouposti vyčerpána. A dnes tohle. Vidlák je nedotčen správními úřady neb chodí do zaměstnání, kde je odstíněn od urputnosti státu. Patrně si nikdy nezažil vymáhání poplatků za televizi, jinak by musel udělat mnoho křížků, aby se do případného sporu nikdy nedostal. Přijde pár papírků s upozorněním zaplatit a když nebude uposlechnuto, přijde exekutor a to již nebudou dvě tři stovky, ale dvaceti, třiceti tisíce.
  Na tomto postupu nezmění nic ani ten nejlepší advokát Rajchl.

  Toto již není alternativní názor, tohle je již návod jak konat blbosti v nebývalém rozsahu.

  Chápu vidlákovu bezradnost, leč pokud nepochopí, že je jen jedna cesta a to forma politického vítězství, budou se pitominy z jeho pera jen stupňovat.

  1. Trolle Věštec,
   nenamáhej se. Pokud si každý přečte příslušný zákon, zjistí, že stačí odeslat čestné prohlášení, že nesleduje televizi – rozhlas. Jde jen o to, aby jistá paní Klára, nebo jiný důvěryhodný právník přesně a jednoduše popsal postup jak se z evidence odhlásit.

   1. Drahý Laco, vaše prostoduchost je zarážející. K důkazu připojuji výňatek ze zákona 348/2005 Sb.

    § 3

    Poplatník
    (1) Poplatníkem rozhlasového poplatku je fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový přijímač. Jestliže drží4) nebo z jiného právního důvodu alespoň 1 měsíc užívá rozhlasový přijímač fyzická osoba nebo právnická osoba, která není jeho vlastníkem, je poplatníkem tato osoba.

    zkuste prosím v zákoně najít definici „stačí odeslat čestné prohlášení, že nesleduje televizi – rozhlas“

    Dovoluji si připojit i nález Ústavního soudu komentovaný na
    https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/rozsudek-za-televizi-musite-platit-i-kdyz-nefunguje/r~i:article:684607/

    Probůh to je zase matroš.

     1. Já to sice taky učinil, ale bylo mi zde řečeno, že lžu a jsem troll, když to tvrdím 😀

      Takže tvoji známí jsou lháři, jako já, Wombat a když by si mi odepsal, že to stejně odhlásili a neplatí, tak troluješ 😀

      Ne jak níže někdo napsal, lidi mají pocit, že musí vždy, protože ČT to řekla, nikdo nepřečte třeba rozsudek ústavního soudu, kde ten omílanej případ z roku 2010, byl o tom, že baba předělala příjímač, tedy fungoval, jenom byl předělaný…

      1. Udělal jsem to i já, přibližně před sedmi lety a dodnes mi nepřišel ani dopis, nic. Řekli mi to na poště, že je třeba po zrušení platby v sipu, poslat do ČT rukou podepsané, čestné prohlášení o tom, že nevlastníte televizní přijímač, schopný příjmu jejich vysílání.
       Což v té době byla a dosud je vlastně pravda, já televizor s tunerem doma vlastně dodnes nemám, ani ségra.
       Napíšu to takto:
       Neposerové to udělali již dávno, poserové dále platí za něco, co se jim nelíbí, co si nepředplatili, ani neobjednali.
       Jako plošný informační prostředek v době krize je ČT zcela k hovnu, protože ztratila důvěru občanů a cokoli řekne, bude přijímáno s apriorní nedůvěrou, byť by to byla v tom okamžiku i pravda.
       ČT je zkompromitovaná, nedůvěryhodná, nemluví za většinu v ČR a tím je k ničemu.

       Něco jiného je ČRo.
       Ten by byl schopen v době krize vysílat i nouzově, jeho vysílání by se dalo nouzově přijímat i s velmi omezenými prostředky, včetně energetických.
       U televize, natož digitální, tato možnost zcela padá.

     2. Ale jo, jsem blb a vy podvodník. Pěkně zapadáte do komunity vychcánků vyžírků a jiné verbeže. Jo jo, alternativa na vás může být hrdá. Jen více vás.

    1. Věštče kecáš nebo se mýlíš.
     Asi před deseti lety jsem to absolvoval. TV nevlastním skoro dvacet let.
     Přišli mi nějaké výzvy, pak výstrahy, na vše jsem odpovídal podle pravdy: „neobjektivní, manipulativní a dokonce lživé informace ke svému životu nepotřebuji“. Nakonec jsem jim podepsal čestné prohlášení s výstrahou, co mi hrozí. Tím to skončilo.

     1. Chlape, snad nejste ani pochopen pochopit psaný text.

      Vidlák píše o revoltě neplacení poplatků z existujících vlastněných televizorů., jako nástroj politického aktivizmu.

      Když nemám televizi, neplatím televizní poplatky a to, že se budou snažit o nějakou „boudu“, to je snad pochopitelné. Čili ano, pokud nemám televizi napíši o tom čestné prohlášení a tím to také i skončí.

      Prosím napište, že jste pochopil onen rozdíl.

 5. 1/10 000 000
  Vítám nápady, názory, snahu – jsou důkazem, že lidé myslí, vidí nespravedlnost a destrukci, chtějí řešit situaci. Přesto vidím jako nejnadějnější a nejkomplexnější řešení – demisi vlády, odvolání vlády, které by vyřešily více zjevných a potřebných problémů. K tomu bude ovšem potřeba charakterních, statečných právníků i dalších lidí – alespoň těch 700 000 najednou a na jednom místě. V to věřím nejvíc. Opravdu v naší situaci nestačí jen sedm statečných. Schopné a moudré lidi máme, věřme jim i sobě. Podpořme je ve snaze změnit to, co je potřebné, konejme. Jde i úroveň života, o naši vlast, sami pomozme k potřebné změně.
  K dnešnímu tématu – ano – veřejnoprávní média jsou pátou kolonou. Působí ve směru globalizačních zadaných scénářů stejně jako vláda. Přimlouvám se za vládu odborníků, změnu Ústavy a z toho vyplývajících zákonů.

 6. Vidláku, to je velmi dobrý nápad. Jenom to chce vypracovat jasný a krátký návod jak na to. Ještě mi připadá, že mínus 20 mega měsíčně je málo. Řekl bych, že mínus 60 mega měsíčně by ničemy hodně zabolelo. Havloidi a Dídžejové různých modliteb pro martičku určitě budou organizovat dobrovolné platby. Ty jim ale nevydrží dlouho.

  1. Ano, je to dobrý nápad, ale chce to naprosto neprůstřelný „jízdní řád“.
   Od právníků.
   Aby každý, kdo se zůčastní věděl, co kdy v jaké situaci má dělat.
   Popřípadě i s právní poradnou.

   Ono i když jste v právu, tak jsou moc hezké metody jak Vás znervoznit.

 7. Vidláku zdravím,

  po přečtení komentářů, mám obavy, že se 100 tisíc nenajde, všichni řeší, že je to povinnost daná zákonem, a ten se přece nedá porušit, exekutory, i když cesta k nim je dlouhá a vede přes pravomocný rozsudek. Což v systému našeho soudnictví je na léta. Za sebe mou říci, že jsem připraven poplatky zrušit a posílat na účet dejme tomu sdružení, jenž to celé bude koordinovat.

 8. O ČT a političce z ANO; článek trochu staršího data, ale výstižný…
  „Média lžou. Já byla v Moskvě!“ řekla politička ANO v den vstupu ruských vojsk na Ukrajinu. Válku odsoudit odmítla
  https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/-Media-lzou-Ja-byla-v-Moskve-rekla-politicka-ANO-v-den-vstupu-ruskych-vojsk-na-Ukrajinu-Valku-odsoudit-odmitla-698215?utm_campaign=cz.contentexchange.me&utm_medium=referral&utm_source=cz.contentexchange.me

 9. Dokud nepoběží na čtecí liště dole text,který bude v rozporu s tím,co zprávařská úderka čte z napovídací obrazovky,tak s myšlením opravdové většiny obyvatelstva nic neuděláte.Vidím to na svém okolí i rodinnén.Zprávy na třech tv,seznamu,iděsu jsou pro mnoho lidí neotřesitelné.

 10. A co si namisto neplaceni CT zalozit vlastni internetovy kanal?
  Zatim je alternativa schopna jen negativnich natlakovych akci, ale jake ma plany a co vlastne chce, neni jasne.

  1. Někdy v červenci jsem navrhoval diskusní platformu, která by měla za cíl ustavení nějakého think tanku. K tomu online besedy.. setkal jsem se s prudkým nezájmem šmrncnutým s poplašeným údivem, jak mě taková věc mohla napadnout. Přece MÁME JEN KYDY A FACEBOOK.

   Primadony zájem nemají a tajtrlíci teprv ne …

  2. Na něco takového jsou všichni tihle nespokojenci příliš líní. Umějí jen pokřikovat, že takhle se jim to nelíbí, ale nedokážou se ani zamyslit nad tím, jak jinak by to tedy mělo být, natož pak pro to osobně něco trvale dělat. Nanejvýš jsou schopni jednorázových akcí: jednou za 4 roky jít k volbám, mezi tím uspořádat pár demonstrací. Nějaké ty manifestace pochopitelně žádný vliv nemají, takže pak někteří postoupí do dalších, důraznějších fází: je možné se k něčemu připoutat řetězem, nebo se k něčemu přilepit. Potom je možné polévat obrazy olejem. Házet na politiky vejce a rajčata. Zapalovat automobily jako v Paříži. Rabovat obchody jako BLM. Zorganizovat milice a vystřelit z Aurory. Jenom hlavně to nezkoušet demokratickou cestou, protože to by bylo příliš nudné, pracné a náročné na myšlení.

   1. Myslíte demokraticky počkat na volby a tam zvolit politika co nedělá rozhodnutí co jsou protiprávní viz covid co shazoval soud a politici to říkali narovinu, že to ví, že co rozhodli je protiprávní? A postupně našli cestu že soud bude trvat dlouho než se protiprávní zruší?

    Takže demokaticky budete čekat, až vám ublíží, necháte si ublížit a pak, když už je jedno, že se zrušilo rozhodnutí, protože škoda už nastala a zrušením žádná další nebude, budete tleskat, že jste se choval zodpovědně a demokraticky? 😀

    No, vy jste právě ta ukázka, jaké voliče 5kolka potřebuje, co mlčí a chovají se „pseudodemokraticky“, protože takto řekli, že je to „demokratické chování“…

    Vidláku, máš další příklad, proč se 100tisíc lidí nenajde, už kromě toho, že to prý nelze se dozvídáš, že to je nedemokratické 😉 😀

    1. To rozhodně ne, čekat na volby není demokracie. Demokracie je starat se o veřejné záležitosti nejen jednou za 4 roky při volbách, ale trvale během celého volebního období. Připravovat program a kandidátní listiny, vydávat stanoviska stínové vlády k aktuálním událostem, všímat si špatných zákonů a navrhovat znění jejich novelizace, vydávat stranické noviny.
     Jak to dopadne, když se nedemokratickou cestou zmocní vlády menšina a snaží se násilím vnutit „dobro“ ostatním, to už jsem zažil a nebylo o co stát (i když je zjevně mezi námi dost jedinců, kterým se to líbilo a chtěli by si to zopakovat).
     Dnes bychom mohli řešit problémy demokraticky, pokud bychom nebyli na to líní. Takže dobře nám tak. Klidně se do toho pusťte tím svým druhým způsobem: pořádejte si demonstrace, přilepujte se k vozovce, házejte na politiky vejce a rajčata, zapalujte automobily jako v Paříži, rabujte obchody jako BLM, zorganizujte si milice a vystřelte z Aurory. Všechnu moc aktivistům, žádnou moc vládě. (Však už to tu jednou bylo: Všechnu moc sovětům, žádnou moc Prozatímní vládě.)

    2. Demokraticky čekat? Myslíte těch 30 let? Kolik bylo od roku 1990 voleb?
     Je třeba mít vizi další existence jak osobní, tak státnosti, tu rozvíjet a budovat. Dokud probíhají volby, jít si pro mandát ve volbách. Až bude občanská válka, bude se mandát získávat jinak.

     Je ale typické, že v cyklu 4 let typicky se hochštapleři probudí poslední půlrok před volbami, někde se nechají zkorumpovat pár miliony na kampaň, kterou provedou stylem, jako by těch milionů měli 100x víc, dokážou nažvanit nesmyslů, protože to nechají na PR agenturách – oni sami jsou totiž impotentní.
     Pak samolibě uzavřou, že byli příliš dokonalí a voliči to nepoznali. Upadnou do spánku na další 3 a půl roku. V mezidobí krafají o tom, že volby nic neřeší a někteří mají potřebu honit lidi na nesmyslné dupárny na náměstí.
     Tihle se nedohodnou na vůbec ničem ze dvou důvodů – zaprve jsou to primadony a zadruhé nemají vize ani znalosti. Tedy není o čem a pro co a není mentální potenciál.
     Takhle smutné to je.

 11. Proměna České televize v to co to je dnes je pěkným příkladem salámové metody. Po maličkých krocích, kterých si běžný člověk nevšimne se to proměnilo.

  Tahle strategie je vidět všude. Kdysi za Zemana a Grégra se například dostavoval a spouštěl český Temelín (za české peníze). A dnes nám z něj elektřinu prodávají Němci za nesmyslné ceny. A přitom nikde není jasný bod kde se to zlomilo. Jen řada maličkých změn, které samy o sobě nic neznamenají a jejich dosah nejde v okamžiku jejich příchodu odhadnout.

  Otázkou je jak efektivně této strategii bránit. Zatím vidím jen to si počkat na hospodářský kolaps, který to evidentně přinese. Ale i tak se obávám, že pokud se jim podaří jeho příchod dostatečně zpomalit (o to nyní hraní – likvidační složenky mezi lid a firmy pouštějí pozvolna a postupně), tak si na něj řada lidí zvykne.

 12. no, co napsat, Vidláku?
  … já dlouho kritizuju, že ta neochota něco s ČT dělat se táhne od Klause až k Fialovi a že ČT si může dělat, co chce, protože slouží do roztrhání těla protektorovi a Bruselu!

  To co píše Vidlák & Štěpánek, tomu po právní stránce nerozumím. Zato si docela dobře umím představit, jak kazišuci v čele se Surikatou svolávaj jako protiakci mimořádnou Sněmovnu a na ní rukou společnou (min.108) odhlasujou, že ČT, coby veřejná služba, bude od teď hrazena přímo ze státního RO, a aby dezoláti viděli zač je toho loket, místo 7 mil. přihodí Dvořákovi o co si řekne, třeba další 2 mil. a odůvodní je inflací a léty stagnujícím poplatkem.

  No, a aby ten vyjeb s dezoláty byl i s pořádným kopancem do prdele, hned v druhým bodě toho jejich mimořádnýho zasedání si odhlasujou nějakou zvlášť vypečenou novou povinou daň, třeba z dejchání vzduchu tak, aby ta daň hodila za rok těch Dvořákovi puštěných 9 mil. ze státního RO.

  Podle mě to může mít jen jeden pozitivní dopad, že se pak bude moci na účetnictví Dvořákovi konečně podívat NKÚ (myslím, že teď to není z nějakýho mně neznámýho důvodu možný), ale v součtu nám to bude na hovno, protože jinak to budou pro nás asi samý negativa, si tedy myslím!

  Vůbec nezpochybňuju to Vidlákem dobře míněný probouzení se národa „odspodu“! Ale protože o prachy jde až na prvním místě, obávám se, že Dvořák s jeho nohsledy po týhle Sněmovnou nám uštědřený lekci na nás udělá akorát tak tááákovejhle dlouhej nos.

  Ale jak říkám, nerozumím těmhle právním záležitostem. Tohle, Vidláku, není otázka na nás, ale na docela dost životem už vobouchaný právníky!

  1. Platbě z rozpočtu se naopak tahle parta docela brání. Ono by stačilo vážně jenom předefinovat v zákoně pojem „příjem tv signálu“ a „vysílání“, aby jim do toho spadly henty internety.

 13. Televizi jsem odhlásil už před šesti lety.
  Oni si ze mě dělají legraci, že mi poskytují veřejnoprávní vysílání a já si z nich dělám legraci, že ty jejich sračky stejně nemám na čem sledovat.

 14. Povinnost platit poplatky je dána zákonem.

  Stanoví zákon způsob platby?

  První nástřel.
  1. Platba více složenkami, kdy celková částka odpovídá poplatku, ale poštovné uhradí příjemce.
  Podobným způsobem posílala Kafárna malé částky někomu, kdo na tom prodělal, možná to byl Babiš.

  2. Platba složenkou, kdy částka je snížena o poštovné.
  Tento způsob je obvykle u nájemného.
  Možná musí být předchozí upozornění na možnost přijet si pro poplatek v plné výši osobně k plátci.

  3. Platba osobně v pokladně ČT.
  Musí to být v korunách, nebo to může být i v jiných měnách?
  Když ČT nemá kapacitu přijat platby od většího množství poplatníků, je to její problém, zejména po předchozím upozornění?

  1. Kolega kdysi bojoval s byvalym Telekomem.
   Posilal jim kazdy mesic platbu s danou castkou, ale o korunu NAVIC.
   Delalo jim to problem v ucetnictvi 😀

  2. 1) Složenkou lze, ale zaplatíte si ji. Lze i převodem, člověk se k přímé platbě musí zaevidovat přímo u nich – dostane pak VS, možnost nahlédnout do zaplaceného/nezaplaceného. Pak tu bývala ještě možnost SIPa. Co je dál a zde je jiná možnost nevím, ale vím, že to každý soud spláchne jako možnosti běžně dostupné občanovi a že zákon nemůže stanovovat každý detail. Účet mají u ČSOB, jestli se tam platí za příchozí platby nevím, ale řekl bych, že při jejich objemu by k nim banka měla dostatečně individuální přístup, aby je „DDOS útok halířovými položkami za něž příjemce musí platit bance koruny“ nepoložil.

   2) Koncesionářský poplatek má přesně stanovenou výši a je na vás, jak jim ty peníze dopravíte na účet (jak nákladnou cestu pro sebe přijmete). Způsob definovaný není (a to ani u normálních nájmů bytů), stanoveno je číslo účtu a čas, kdy tam mají ty peníze dojít, pokud nechcete, aby si je brali sami (SIPO). Jednoduše, dosáhl byste akorát vzniku nedoplatku a jeho postupného narůstání.

   3) Ad „pokladna ČT“ – existuje vůbec?

   Koukám na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-348 – už ten paragraf 2 odstavec 2 je vtipnej – když si z TV přijímače uděláte akvárium, stejně platíte („Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.“)

 15. A docela by mne zajímalo, jak je to s tím, že staré bedny to „zkvalitněné“ vysílání české televize neberou? Po tom předposledním „vylepšení“ jsem chytila na barákovou anténu jen 3 -slováky, rakušáky a euro cosi. Musela bych buď koupit z nemalý peníz nějaký „doplněk“ nebo novou bednu. Protože co by důchodce/80/ s penězi musím počítat a to co vysílali stálo za starou belu -buď mockrát viděné, nebo nestálo za ztrátu času – šla bedýnka do nenávratna. Musím přiznat, že mi docela nechybí. A také si myslím, že TV vysílání je přežitek, Navíc, nejsou vybavena na analogové vysílání, takže bych video nemohla sledovat takže by mi „nová“ tv byla na nic. A je mi bez ní docela fajn,

  1. Když se to řešilo, dospělo se k právnímu výkladu, že máte „zařízení schopné přijímat TV signál“, tudíž se na vás povinnost vztahuje, i když fakticky již nejste schopna signál zobrazit. Zákon neřeší technologické parametry vysílání – vždyť pak by se při každé úpravě musel měnit! Takže, vlastnictví analogového televizoru vás nezbavuje povinnosti platit za možný příjem digitálního FullHD vysílání v kodeku H265. Leda se zbavíte té staré televize.

    1. Bednu je treba dopravit do sberneho dvora, pote navstivit prepazku mistni posty, kde dotycny/dotycna vyplni formular o zruseni TV poplatku z duvodu nevlastnictvi pristroje schopneho prijimat TV signal.

     1. Vyhodit=dát do sběrného dvora, nebo jste myslel, že chci říci „vyhodit z okna“?
      Ale obecně, jestli odnese/neodnese nemá vliv na to jestli odhlásí/neodhlásí, protože nepřijdou na kontrolu…

       1. Asi jo, dneska podle IP zjisti, že někdo vyhodil na trávník umělohmotné brčko a půjde sedět, ale za vraždu dostanou podmínku 🙁

   1. Plácáte nesmysly. TV signál je to, co aktuálně vysílají, a jelikož analogový signál ani starý DVB-T signál už nevysílají, pokud nevlastníte přijímač DVB-T2, nejste povinni TV poplatek platit.

    1. „Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů (dále jen „televizní přijímač“). Toto zařízení se považuje za televizní přijímač i v případě, že si jej poplatník upraví k jinému účelu.“

     https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-348
     a s tím související
     https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-231#cast3

     Zda vaše zařízení umožňuje právě užívaný standard dekódovat, zákonodárce nezajímá. Ale hádat se s vámi nehodlám, je to každého boj…

     1. ale zajímá, viz „…Televizní poplatek se platí ze zařízení technicky způsobilého…“
      Pokud vaše zařízení není schopno právě užívaný standard dekódovat, není toto zařízení technicky způsobilé.

      1. Viz Věštcův odkaz výše:
       https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/ceska-ekonomika/rozsudek-za-televizi-musite-platit-i-kdyz-nefunguje/r~i:article:684607/

       Zároveň – ono zařízení je schopné přijímat signály šířené elektromagnetickými vlnami vzduchem či po kabelu – tedy přijímat. Při dokoupení settoboxu vám tv i zobrazí 😉

       Heleďte, se mnou se hádat nemusíte. Já taky nevidím v daném logiku. Je na každém jednom, zda se jí bude řídit nebo ne. Pokud takových bude najednou 100 tisíc, bezpochyby se věc začne tak nebo onak řešit… Jednoho člověka by řešili spíš na bonznutí.

 16. Výborný článek od pana Štěpánka.
  Je to mazané, mocní si dělají propagandu a ještě za prachy oblbovaných občanů.
  Rozmohl se nám tady takový nešvar. Nejenom ČT a ČRo, ale i třeba Člověk v tísni, překreslovači historie od Post Bellum / Pamět národa, drze vybírají do kasičky na svoje žvásty. Otravují život našim dětem, a ještě si na to připlácíme.
  Kdyby tohle uměl bolševik, tak jsme pevnou hrází míru a socialismu ještě dneska.
  Občani si rádi připlatěj na norimberský trychtýř, kterým jim věrchuška naleje svojí propagandu do hlavy.

  1. Je to Fiala. Zvlášť vydařený produkt chirurgické konverze pohlaví. To by mi nenapadlo, že kvóty na ženy ve významných funkcích se dají plnit i tímto způsobem.
   🤔

 17. Hele na to není potřeba žádná nátlaková akce. Stačí skočit na poštu a vyplnit příslušný formulář. Nemusíš nic, ČT a její pohůnci ti nic kontrolovat nemůžou. Možnost přestat krmit bestii tedy už dávno je. Kdyby se naráz odhlásilo 100.000 domácností, neudělají s tím vůbec nic. Problém je že český člověk a to i ten co chodí na Vrabelovy demonstrace se k ničemu většímu nerozhoupe. Těch co do teď demonstrativně vypověďěli poplatky je méně než jedno procento ačkoliv si na ČT stěžuje každý druhý Čech. Od nespokojenosti k odepření platit je to ještě slušný kus cesty a v tom bude zakopaný pes.
  Ale jinak tento způsob protestu je konečně tou správnou formou jak se současnou garniturou nutno komunikovat. Rozumí jen síle, dokud jim drze nešlápnete na krk budou se jen smát.

  1. Budou se smát.
   Protože to nebude 100 000 neplatičů, ale jen několik set, nanejvýš tisíc. A s nimi si právní najaté právnické kanceláře poradí. Někdo zavelí davu do útoku – ale když se za chvilku ohlédne, zjistí že za ním běží jen pár odhodlaných Takhle ten Zimní palác nedobudete.

     1. Moje sousedka sledovala Manuelu, jihoamerický seriál o slepé dívce.
      Od rána se těšila, že večer se něco Manuele povede. Případně se obávala, jestli večer Manuela tomu darebákovi odolá.
      Měla barevnou televizi, já jenom černobílého Merkura s malou obrazovkou. Byla singl, stejně jako i já.
      Její touha byla, abych se na Manuelu chodila koukat k ní, protože sdílený zážitek z umění je holt sdílený zážitek.
      😀
      Párkrát jsem podlehla, ale byla to muka. Už proto, že byla silně nedoslýchavá a během sledování seriálu se třásly okenní tabulky.
      Fakt je, že Manuela silně vylepšila závěr jejího života. Byla to hodná paní a nikoho neměla, o jediného syna přišla.
      😢

   1. Nemluvě o tom, že v samotném výsledku může jít o rozhodující impuls o změně zákona ve prospěch ČT – tedy aby platil každý, kdo je schopen přijímat internet. Bylo by to pikantní, ve snaze ČT vyhladovět dosáhnout toho, že dostane krmení ještě více…

    Poslanců má pětikoalice dost. Ta si televizi sebrat nedá. V nejhorším ještě pořeší ty internetový kavárny, školy a úřady, aby neplatily jako hotely z každého počítače…

   2. No Kocoure, mohu dostat vysvětlení, proč má zkušenost v reálu je jiná než tvoje teorie?

    Takže před cca 10 lety odhlášena televize, protože nevlastním zařízení, za tu domu 2x dopis, kdy pokaždé zavolám, že jsme to poslal, oni se omluví a nechám si poslat e-mailem potvrzení, že se omlouvají…

    A pro ty, kdo mají a bojí se, tak při kontrole musí být funkční „zařízení/televize“, co řeší jedno kladivo a 1 sekunda konání, v době, kdy TV nová stojí 6-8 tisíc, když člověk nechce 80 palcovou. A to jenom v případě, že by zvonili, že chtějí na kontrolu s povolením domovní prohlídky, tedy u 100k domácností, by to bylo nemožné fyzicky, ale když by hrozilo, tak to má 1s řešení a nic nezmůžou, jenom jak se říká „neposrat“, ale to v ČR viz tvoje odpověď je sport, vždy tolik řečí „proč to nejde“

    1. No, kladivo by asi nepomohlo. Spíš hodit z okna a „dokažte mi, že to letělo ode mě, u mě nikdy nestála“. Funkčnost (porucha) TV není pro zákonodárce překážkou. Ba dokonce i když si tu TV upravíte k jiným účelům, musíte platit.

     Alespoň s takovým výkladem jsem se setkal před lety u konkrétní kauzy, co byla medializovaná. Jen holt jsem si neschoval odkaz.

     1. Mohu potvrdit.
      Náš umělecký Ústav platí poplatek u všech monitorů, které používáme pro průmyslovou televizi, bez ohledu na to, že jsou připojeny na místní síť (analogovou) a přijímat signál „z éteru“ (digitální) nemohou, musely by se odpojit, vytáhnou z držáku a připojit k anténě.
      Naši právníci bitvu s českou TV prohráli. Hezké je na tom to, že ty poplatky jdou vlastně ze státních peněz – z příspěvků na provoz od kraje a státu.

      1. Monitory? Neměli jste TV přijímače používané jako monitory? Tomuto co jsi napsal nevěřím ani čárku, protože za monitory se neplatí…
       Spíše je otázka co máte za právníky a toho , kdo má na starosti objednávky těchto zařízení. Za této situace, každé internetová kavárna by musela platit a neplatí, takže buď nenapsal skutečnou pravdu co se u vás udála nebo máte „zajímavé “ právníky…

     2. No, když pominu, že zákonodárce to definoval jinak, ale rozhoduje soud co vlastně zákonodárce napsal.
      Tak co jsem našel rozsudky, tak „upravené TV“ nebo „nefunkční, ale nepřipojená anténa, není v zásuvce“.
      Ale reálně, když dám prohlášení „nemám“, tak jak mi to budou dokazovat, že mám, nez domovní prohlídky?

      P.S. našel jsem i rozhodnutí ústavního soudu, který řešil to co najde gool, že ČT vyhrála, ale nějak v něm není to co tvrdí články „musí se když je rozbitá“, protože ta Televize nebyla rozbitá o ktetré se jednalo, ale předělaná a jaksi v zákoně je paragraf, že za předělanou se musí taky…

   3. No Kocoure, mohu dostat vysvětlení, proč má zkušenost v reálu je jiná než tvoje teorie?

    Takže před cca 10 lety odhlášena televize, protože nevlastním zařízení, za tu domu 2x dopis, kdy pokaždé zavolám, že jsme to poslal, oni se omluví a nechám si poslat e-mailem potvrzení, že se omlouvají…

    A pro ty, kdo mají a bojí se, tak při kontrole musí být funkční „zařízení/televize“, co řeší jedno kladivo a 1 sekunda konání, v době, kdy TV nová stojí 6-8 tisíc, když člověk nechce 80 palcovou. A to jenom v případě, že by zvonili, že chtějí na kontrolu s povolením domovní prohlídky, tedy u 100k domácností, by to bylo nemožné fyzicky, ale když by hrozilo, tak to má 1s řešení a nic nezmůžou, jenom jak se říká „nep..at“, ale to v ČR viz tvoje odpověď je sport, vždy tolik řečí „proč to nejde“

     1. Že neplatím? Už teď nevěříš, i kdybych ti přeposlal email, tak napíšeš „ten si si mohl napsat“…

      Hele, přesně o tom psal ten na koho si odpovídal, prostě jsi slyšel, takže víš, že to tak není, co na tom, že ty jsi teoretik a víš, že praktik kecá… 😉

      Ale pochopil jsem, jsi přesvědčen, že to tak je 😉 Ale pro Vidláka je to ukázka, proč lidi neslyší na ty ceny plynu apod., v ČT říkali a je to tak, i když ti co v tom dělají tvrdí opak, Kocoura má jako příklad na poplatcích, prostě se platit musí a hotovo 😀

       1. No, opakovaně říkáš, že nevěříš, tedy troluješ?

        Takže otázka zní, řešil si sám nebo jenom četl/myslíš a na základě toho tvrdíš, že druhý lže?

 18. Veřejná televize neposkytuje vyvážené zpravodajství. Proč se tím nezabývají právníci? Policie? Soudy? Protože to je jedna verbež a pakáž.

  1. A komerční televize je totéž. Zaprodanci protektora. Nástroj demontáže české státnosti. Neplatit poplatek je čajíček. Ne nátlak. Tihle zm*di budou rozumět jenom existenčnímu problému.

   1. Re: Ládik!!!

    Přemodulovat, anebo PŘImodulovat jim signál vstupující do retranslačky. Úplně maličko, jen dva prstíčky.
    Ivan to dělá, když ruší Ukrům příjem GPS satelitů.

 19. Protestovat podvodem?
  Nebo lží? Tvrdit že TV nemám, ačkoliv mám? A mám ji i na netu. A v mobilu. A bůhvíkde ještě.
  Rozhlasový a televizní poplatek je anachronismus. Protože způsobů jak TV pozorovat je tolik, že nemůže být nikomu technicky znemožněno ji pozorovat. Rozhlasový poplatek rovněž.

  Proč ale mám platit za to, že mohu poslouchat nebo se dívat na něco, co neposlouchám a na co se nedívám. Je spousta soukromých rádií a televizí, které, ač se od státních tak moc neliší, musí vyžít z reklamy. Cenu reklamy, která je živí započítají obchodníci do ceny výrobky, stejně jako letáky nebo venkoví bannery.

  Nebudu lhát, že nemám TV. Synek TV nemá, podal čestné prohlášení, že ji nemá a neplatí. Ale u nás doma má svůj TV přijímač žena, další je vestavěný i v mém monitoru. Mohl bych ho používat, kdybych chtěl. A na netu je TV program také. Tomu oblbování prostě neutečete. Nesmíte to zapínat, jinak na vás vybafne odkudkoliv.

  Jediné čestné řešení je takové, že by veřejná TV své programy zakódovala a diváci, kteří je chtějí pozorovat by si museli koupit dekódovací karty – třeba na rok. Něco jako dálniční známka. Fyzické nebo jen kód, který by vložili do dekodéru. Dnes to není problém. Mohlo by to být levné, nanejvíc do výše povinného TV poplatku.

  Takhle se začínají živit i placené webové portály, internetové noviny atd. Docela by mě zajímalo, zda a o kolik se jim zmenšila sledovanost. To by byl parametr, podle kterého by se dal odhadnout vývoj placené státní TV. (Ono ji říkáme sice veřejná, ale ve skutečnosti je to státní – i když na ni stát nemá přímý vliv.)

  Některé věci jsou prostě povinná daň, protože za ni dostáváme služby které nežádáme. Ovšem pokud chce stát ovládat občany pomocí TV, neměl by za to ten občan platit. Pokud to občanovi nevyhovuje, měl by mít možnost tu službu odmítnout bez toho, že by musel lhát či podvádět.
  Tohle bych podepsal. Ale jak je vidět, asi se do toho sporu nikdo nepustí. Není tak odvážného právníka. Jako obvykle mnoho slov, ale žádný rozumný čin.
  Výzvu, abych zapřel svůj televizor nepovažuji za čin.

  1. Koncesionářský poplatek se váže na „zařízení, jež je schopné přijímat televizní signál“ – tedy zařízení vybavené TV tunerem. Je to trochu pikantní, protože máte-li třeba ještě analogovou TV bez příslušného settobboxu resp. satelitního reciveru, nemůžete vysílání sledovat, neb ta vysílá již jen digitálně… ale to vás nezbavuje povinnosti platit (že dnes vysílá ve formátu, který ani první generace digitálních settopboxů nemusejí zvládat také, je taková malá pikoška).
   Vzpomínám si, že se řešil případ nefunkční TV – ani to vás od poplatků neochrání, protže máte zařízení schopné přijímat tv vysílání (kterým dnes již ČT třeba vůbec nevysílá) a že nefunguje neznamená nic, můžete si je kdykoliv nechat opravit. To byste pak mohli při každé poruše televizi odhlašovat…

   Na druhou stranu příjem „po internetu“ na povinnost platit koncesionářské poplatky nezakládá. Nejde totiž o televizní vysílání tak, jak je definováno v zákoně. Všechny pokusy upravit znění zákona tak, aby se i streaming po internetu zahrnul do pojmu TV vysílání, narazily na související skutečnosti – protože v takovou chvíli by vznikla povinnost platit koncesionářský poplatek i každému majiteli zařízení schopného připojit se k internetu. V případě rodin by v podstatě o nic nešlo, ale najednou zjistili, že by se pak tato povinnost týkala i…
   …všech úřadů, škol, internetových kaváren atp. A v tom byl průšvih, protože – na tyto instituce a podniky by spadaly stejné podmínky, jako pro hotely – totiž platilo by se z každého zařízení jako u hotelů, ne jako u domácnosti, kde to jedna platba pořeší na domácnost.

   Tak to zatím odpískaly. Alespoň co jsem měl možnost sledovat.

   Za sebe musím říct, že s trochou dobré vůle by se minimálně na tom internetu nabízelo řešení zaheslovaného přístupu – platíš koncesionářské poplatky? Pak můžeš sledovat streaming po internetu. Technicky to není naprosto problém. Ale ČT samozřejmě tuší, že by na tom dnes moc navíc nevytřískala. Argumentuje širokou nabídkou služeb, ale já třeba osobně nechápu, proč by měla mít televize veřejné služby 6 televizních kanálů (ČT-1, ČT-2, ČT Sport, ČT art/dětské, ČT-24 a do nového roku stále ještě ČT-3). O náplni se nebavme – jde o princip. Asi každý podnikatel by byl nadšen z možnosti libovolně vyrábět a lidé by měli povinnost to platit. A kdyby nechtěli, pak se to zdůvodní šířkou portfolia výroby. I proto je dobře, že ČT-3 skončí.

   Připomíná mi to Vladislavské zřízení zemské, kde získala šlechta právo vařit pivo se všemi výhodami, které vyplývaly z privilegií šlechty.

   1. Ještě lepší.

    ČT dnes můžete sledovat všude na světě na internetu. Takže ČT by měla začít obesílat všechny diváky i v cizině.

    Stejně tak nás by měly zařít obesílat televize i z ciziny. Můžeme je přeci sledovat na internetu.

    1. Ta platba z ciziny by byla zajímavá, protože z licenčních důvodů nemůže ČT vysílat mimo hranice ČT veškerý svůj obsah (matně si vybavuju, že i u satelitní karty člověk podepisoval, že není v cizině). Ono se to samozřejmě „přehlíží“. Ale podstatou je, že do té ciziny neposkytují plnohodnotnou službu. Což samozřejmě není na překážku… Takže ještě jinak: v cizině na ty lidi nedosáhnou 😉

     1. My tu mudrujeme
      nad přežitým zákonem, který je už vlastně k ničemu – tedy vlastně slouží jen k nahrabání peněz od náhodných uživatelů. Velmi mi to připomíná platbu za fotografování z Karlova mostu v Praze nebo za fotografování určitých budov z důvodu autorského práva architektů. (U historických budov Jak se to řeší historických budov? Kam posíjí peníze třeba za ten Kalův most?)
      Nebo za právo fotografovat v ZOO případně v Technickém museu v Praze. Je to ždímání peněz po malých částkách. V ZOO poplatek za fotoaparát přestali vybírat, protože by museli vybírat za každý mobil, v Technickém museu nevím. Se zákazem fotografování je to podobné. Odevzdat mobily u vchodu? Ale to je protiprávní, ne?

   2. O tom byl článek, to „nefunkční zařízení“ říká ČT a její právníci, ministerstvo oficiálně říká, že ne a nezávislí právník říká, že ne, ale dodává, že záleží na soudu.
    Takže pokud tvrdíte určitě musíte, tak určitě lžete, nikdo neví do rozhodnutí soudu 😉

     1. A jste schopen, napsat i něco s obsahem nebo jenom plané kecy „plácáte“?

      Takže kocoure, toto neplácám to řekl z ČT a z ministerstva, to je fakt, že to prohlásili.

      Takže kromě žvástů bez obsahu, kdy myslíte ale prd víte, můžete napsat i něco z oním obsahem a ne jak když Fiualenko v TV mele sračky?

     2. Takže kocoure, toto neplácám to řekl z ČT a z ministerstva, to je fakt, že to prohlásili.

      Jesti se vám to nelíbí, tak jako člověk napište „nelííbí se mito“, „neosuhlasím“, ale nepiště jako Fiala, když má projev jak slevnil plyn 😉

 20. Abychom si ušetřili dlouhosáhlou debatu o tom, že poplatek za TV musí platit každý, kdo má počítač a mobil, tady je zákon:
  https://poplatky.ceskatelevize.cz/media/zakon_348_2005.pdf
  a výklad k počítačům a mobilům :
  https://www.cnews.cz/koncesionarske-poplatky-mobil-pocitac
  Ovšem ČT to žere, a tak se to pokouší zvrátit: https://www.tyden.cz/rubriky/media/televize/ct-zvazuje-poplatky-za-kazdy-pocitac-s-internetem_88960.html
  Minule jsem se mýlila v tom, že se nemusí platit rozhlas, i když máte jen autoradio. Za to se platí.

  Už jsem psala, že jsem televizi odhlásila, vyplnila formulář a hotovo. Ale pokud by byl založen fond, přispívala bych do něj klidně, třebas na úhradu manipulačních poplatků.

   1. Nejen Nokia, ale i Sony Ericson, a taky poměrně nový placák Samsung víceméně přeformátovaný na kapesní počítač a jsou bez obojího. Snad vydrží. Měla jsem kliku, že se mi podařilo koupit na netu použitý ještě jeden Sony, takže kdyby odešel mám náhradu.

 21. Aby to neudělali jako s odpadem, od ledna budete platit,pokud vlastníte víc nemovitostí,odpad třeba 10x. Tak třeba 4x za TV, pokud máte byt garáž chatu a barák.

  1. Když vlastníte několik bytů, platíte za odpad pro každý byt, minimálně za jednu osobu, i když v bytě nikdo dlouhodobě nebydlí.
   Když máte chatu, tak platíte také odpad, jako chatař, snad neházíte odpadky do lesa?

   1. Re: Alena Z.

    Poplatky se účtují podle trvalého bydliště. Co se týká rekreačních budov, tam je to kapánek sporné. Pokud vám nikdo nedokáže, jak dlouho se za kalendářní rok v dané lokalitě zdržujete, je vymáhání poplatků za svoz odpadu poměrně náročné.

    1. Nemáš pravdu Targusi. Platí se za „byt/bytovou jednotku/dům“ nebo za člověka. Jinak řečeno, vlastníš jeden byt v obci Znojmo a bydlíš v něm, platíš za každého člověka v něm, pak vlastníš druhý byt v Brně, ale nepronajímáš, tak platíš za 1 poplatek za ten byt. Máš možnost si pouze domluvit výjimku, třebas jako rodiče na ségru, když byla v anglii, tak dostala po žádosti výjimku, že pro daný rok kdy výjimka byla dána, že nemusí platit 😉

     Má to u nás výhodu, máme v rodině 2 místa popisné a historicky jsme na jedné adrese. A protože zavedli „inteligentně“ odpadové hospodářství, za recyklaci a množství (způsobem, že nikdo slevu při normálním životě ji nedostane..), tak v domě, kde jsme všichni, se předpisově recykluje=max sleva a v domě kde je zapsán pouze jeden, je odpadu za 7 lidí 😀

 22. Nejsem si jistá, jestli se TV poplatek nepočítá i v případě, že člověk vlastní PC, internet apod.

  pokud by se lidé rozhodli neplatit – to tak ty peníze dát do úschovy k notáři a zdůvodnit, to tím, že uvolněny budou, až bude sjednána náprava a TV bude za naše poplatky informovat tak, jak má.

  1. To je asi lepsi napad nez to dat do soukromneho fondu, byt transparetniho. Tak by se dalo vyhnout osirani a skandalizaci. A 20 milionu mesicne, to by lakalo… 🙂 Ale tu napravu je treba vazat jako pozadavek na zcela konkretni pocin, aby se nedalo mlzit. Ne teda ze „pravdive informovani“ – sporum o to zda uz nastalo, by nebylo konce.

 23. V první řadě je potřeba si ujasnit postup, zda se bude jednat o pokus ČT vyhladovět (neposílat prachy), anebo se bude jednat o pokus vyrobit soudní monstrproces.

  Neplatit za telku je jednoduché. Prostě napíšete čestné prohlášení, že stará telka dosloužila a nová se nepořídila ani z obchodu, ani ze sběrného dvora. Následně toto prohlášení pošlete na adresu, kam obvykle posíláte prašule.
  Problém je vyřešen.

  Pokud budete tvrdit, že telku sice máte, ALE nehodláte platit, protože vysílání ČT neodpovídá definici nezávislého a vyváženého zpravodajství, ocitáte se v moci českého „nezávislého“ soudnictví – já dodám chacha-cheche-chichi-chocho-chuchu.

  1. A já dodám, že málokdo bude mít odvahu čelit exekutorské hydře napojené na ČT. Která by okamžitě zbytněla v očekávání solidního vývaru. Představa rodin s obstavenými účty, pronásledování exekutorskými vykonavateli,… není za současného stavu a rychlosti naší justice lákavá. Pársetkorunový dluhu narostlý o příslušenství a náklady exekutorů již dokázal doslova zničit řadu lidí. Bez šance na reálnou obranu. Donedávna byli exekutoři schopni čekat na dosažení zletilosti dětí, které jely načerno a zákonní zástupci jejich pokutu kdysi nezaplatili. A věřte, že by se vymáhání rozjelo ve velkém stylu. Kolik máte právníků, kteří by lidi ochránili? A jak? A byli by schopni je uchránit? Nevěřím. Soudy by si většinově dávaly na čas, o tom jsem přesvědčen. Mají přeci tolik důležitějších kauz… V mnoha případech by to nebyla občanská odvaha, ale asistovaná sebevražda.

  2. Lidí či rodin, co TV přístroj opravdu nemají, budou max. jednotky procent (např. já).
   Bez těch pár procent se ČT nesesype, když pominu detail, že je v zájmu pětikolky udržet ČT při životě i za cenu zvýšení poplatků – tudy cesta nevede.

   To už by mi přišlo schůdnější řešení a la https://slobodnyvysielac.sk na Slovensku – ryze soukromé rádio s náklady cca 9000 Eur měsíčně s tím, že na většině pořadech se zdarma podílejí externí spolupracovníci a peníze jdou jen na techniku, připojení k síti, energie, nájem a plat několika lidí, kteří to mají jako práci na plný úvazek. Pokud na Václaváku bylo jen 100k lidí, tak by tato TV disponovala značným množstvím „korespondentů“, o přesahu kolegů ze zahraničí ani nemluvě …

   A ryze zpravodajská TV, šířená jen po netu, nemůže stát zas tak šílené peníze …

  3. Ještě bych doporučil přiložit potvrzení o ekologické likvidaci přístroje.

   Matně si vzpomínám na případ, kdy majitel měl starou analogovou televizi (už z technických důvodů neschopnou přijímat digitální signál), která byla navíc nefunkční (část vnitřku vybrakovaná) – a stejně to u soudu prohrál, protože „zákon neřeší technologickou způsobnost příjmu konkrétního typu signálu, ani míru poruchy – i u rozbité televize musíte platit. Předpokládá se, že si ji opravíte.“
   Šlo teda o hospodského, co tu krabici nechal na zdi jako rekvizitu. A nějaký dobrák byl hodně aktivní…

   Takže tak…

   1. Fakt to byl poškozený nefunkční přístroj, nebo jenom odpojený od antény a el. zdroje, tedy přístroj technicky způsobilí?
    Máš odkaz na rozsudek?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.